Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Versija spausdinimui
  Finansų skyriaus darbuotojų 2020 m. veiklos užduotys

  Zitos Beržonskienės, vyr. specialistės:

  1. Vykdyti, kontroliuoti, analizuoti patvirtintą Savivaldybės 2020 m. biudžetą.

  2. Parengti ir pateikti Savivaldybės 2020 m. biudžetinių įstaigų VSS apskaitos ir ataskaitų rinkinius ir juos konsoliduoti.

  3. Parengti ir pateikti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą Rietavo savivaldybės 2019 m. konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį.

   

  Rūtos Bagdonienės, vyr. finansininkės:

  1. Parengti ir suderinti su asignavimų valdytojais 2020 m. biudžeto projektą, pateikti Savivaldybės tarybos komitetams, paskelbti Rietavo interneto svetainėje. Atsižvelgiant į Tarybos komitetų ir visuomenės pasiūlymus (pagal galimybes) patikslinti 2020 m. biudžeto projektą ir teikti Tarybai tvirtinti.

  2. Parengti 2019 m. metinę biudžeto vykdymo ataskaitą ir pateikti Finansų ministerijai.

  3. Pateikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai duomenis apie Rietavo savivaldybės biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, parengti Tarybos sprendimo dėl 2019 m. Rietavo savivaldybės biudžeto vykdymo ir metines konsoliduotosios finansinės ataskaitos rinkinio patvirtinimo projektą.

  4. Parengti ir pateikti Rietavo savivaldybės tarybai (komitetams) 2020 m. biudžeto padidinimo, patikslinimo projektus, teikti Tarybai tvirtinti.

  5. Sutikrinti asignavimų valdytojų programoje „MyLobster“ pateiktas sąmatas pagal finansavimo šaltinius, sumas, išlaidų paskirstymą pagal valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominę klasifikaciją, programas, asignavimus laiku patvirtinti. Patvirtinti mokėjimo paraiškas.

   

  Vandos Galdikienės, vyresn. specialistės (turtui):

  1. Išduoti leidimus ir licencijas pagal kompetenciją.

  2. Atnaujinti Leidimų informacinėje sistemoje informaciją apie leidimų ir licencijų išdavimą pagal kompetenciją.

  3. Priimti prašymus socialiniam būstui gauti, tvarkyti eiles asmenų (šeimų), laukiančių socialinio būsto.

  4. Rengti Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų turto valdymo ir disponavimo klausimais projektus.

   

  Ritos Šinkūnės, vyresn. specialistės:

  1. Teikti siūlymus Rietavo savivaldybės strateginio plėtros plano rengimui ir dalyvauti jo rengime.

  2. Parengti Tarybos sprendimų projektus biudžetinių įstaigų etatų skaičiui nustatyti.

  3. Atlikti biudžeto įvykdymo ir biudžeto analizes pagal programas, pagal asignavimų valdytojus.

  4. Pagal poreikį parengti Administracijos direktoriaus įsakymų dėl Rietavo savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo, atsakingų asmenų ir programų koordinatorių skyrimo projektus.

  5. Kuruoti užimtumo didinimo programą.

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-14 09:59:01

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.