Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Versija spausdinimui
  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų 2020 m. veiklos užduotys

  Lidijos Rėkašienės, vedėjos:

  1. Parengti visuomenės ugdymo programos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dalį.

  2. Koordinuoti pavaldžių įstaigų Visuomenės ugdymo programos dalis.

  3. Vykdyti pavaldžių įstaigų stebėseną ir koordinuoti jų veiklą.

  4. Sudaryti sąlygas Skyriaus darbuotojams kelti kvalifikaciją ir diegti naujoves Skyriaus veikloje.

  5. Konsultuoti švietimo įstaigas siekiant efektyvesnio lėšų naudojimo ir geresnių ugdymo (si) rezultatų.

   

  Jolantos Grevienės, vyr. specialistės (švietimui):

  1. Parengti suvestines Savivaldybės švietimo ataskaitas.

  2. Organizuoti kuruojamų dalykų (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, muzikos, dailės, švietimo pagalbos specialistų) olimpiadas, konkursus, metodinius renginius.

  3. Koordinuoti vaikų vasaros ir poilsio programų organizavimą ir vykdymą Rietavo savivaldybėje.

  4. Koordinuoti neformalųjį vaikų švietimą Rietavo savivaldybėje, rengti dokumentaciją neformalaus vaikų švietimo programų, finansuojamų valstybės ir/arba Europos Sąjungos fondų lėšomis, vykdymui.

   

  Janinos Barynienės, vyr. specialistės:

  1. Parengti 2020 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo dokumentaciją, koordinuoti BE ir PUPP vykdymą, vykdyti priežiūrą.

  2. Organizuoti ir vykdyti Savivaldybės mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus, teikti su tuo susijusią informaciją mokykloms, žiniasklaidai ir LMNŠC.

  3. Vykdyti ugdymo įstaigų veiklos stebėseną, konsultuoti įstaigų vadovus, pedagogus, vertinti mokytojų darbinę veiklą, dalyvaujant jų atestacijoje.

  4. Parengti švietimo srities Rietavo savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, dalyvauti juos įgyvendinant arba koordinuoti jų įgyvendinimą pavaldžiose ugdymo įstaigose.

  5. Organizuoti ir vykdyti studijų rėmimo programos veiklą, vykdyti sklaidą.

   

  Manto Vaičekausko, vyr. specialisto (sportui):

  1. Parengti 2020 m. sportinės veiklos planą ir organizuoti numatytus renginius.

  2. Organizuoti ir vykdyti Savivaldybės mokyklų mokinių sporto varžybas, koordinuoti Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas.

  3. Koordinuoti sporto klubų rėmimo ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą programų veiklas.

   

  Jolantos Bertauskienės, vyr. specialistės (kultūrai):

  1. Analizuoti Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir Savivaldybės dokumentus, jų kaitą pareigybės aprašyme priskirtoje srityje.

  2. Analizuoti kultūros, švietimo įstaigų dokumentaciją, darbo planus, jų įgyvendinimą ir vykdymą. Rinkti, sisteminti kultūros įstaigų metines ataskaitas.

  3. Teikti reikalingas ir kasmetines ataskaitas Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės merui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui – informaciją apie valstybinių švenčių organizavimą Savivaldybėje, ministerijoms – statistines ataskaitas, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui – statistinę kultūros centrų ataskaitą, Martyno Mažvydo bibliotekininkystės centrui – ataskaitą BIBLIOTEKA1-METINĖ, KULTŪRA1-METINĖ, informaciją departamentams ir kitoms įstaigos ir institucijoms, kuruojančioms kultūrinę veiklą.

  4. Užtikrinti ir organizuoti Rietavo savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimą moksleivių dainų šventėje.

  5. Koordinuoti Mykolinių šventės, skirtos Rietavo savivaldybės 20-mečiui paminėti, organizavimą.

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-14 10:02:06

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.