Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Versija spausdinimui
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus darbuotojų 2020 m. veiklos užduotys

  Inos Vytienės, vedėjos:

  1. Parengti 2020 m. Savivaldybės administracijos išlaidų sąmatas.

  2. Finansų skyriui ir ministerijoms pateikti reikalingas finansines ataskaitas.

  3. Sujungti ir suderinti administracijos ir struktūrinių padalinių metines finansinės būklės ataskaitas, parengti suvestinę ir duomenis perkelti į VSAKIS sistemą.

   

  Loretos Katauskienės, specialistės:

  1. Parengti 2020 m. Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus, socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai išlaidų sąmatas.

  2. Pildyti kelionės lapus ir vykdyti jų kontrolę.

  3. Tvarkyti 2020 m. buhalterinę apskaitą.

  4. Kuruoti 2020 m. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus finansuojamas programas.

  5. Pateikti reikalingas finansines ataskaitas Finansų skyriui, atitinkamoms ministerijoms ir departamentams.

   

  Viliutės Turskienės, buhalterės:

  1. Tvarkyti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą pagal nuosavybės formą, valdymo formą, materialiai atsakingus asmenis.

  2. Inventorizacijos komisijai parengti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apyrašus.

  3. Administruoti žemės nuomos ir žemės mokesčius.

  4. Tvarkyti materialinių vertybių (atsargų, ūkinio inventoriaus, užbalansinio turto, kuro panaudojimo) apskaitą.

   

  Rūtos Žlibinienės, buhalterės:

  1. Įtraukti pirkimo sąskaitas į apskaitą.

  2. Išrašyti pardavimo sąskaitas faktūras.

  3. Apskaityti įstaigos banko sąskaitas (einamoji, pajamų už nuomą).

  4. Teikti mokėjimų paraiškas lėšų iš iždo gavimui.

   

  Jono Česnausko, specialisto:

  1. Atlikti mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

  2. Kontroliuoti valytojų, kvalifikuoto darbininko ir vairuotojų pareigybės aprašymuose nustatytų funkcijų vykdymą.

  3. Aprūpinti darbuotojus reikalingomis darbui priemonėmis.

  4. Nurašyti šalto vandens ir elektros skaitiklių rodmenis.

  5. Parengti metinį prekių, paslaugų, darbų pirkimo planą ir ataskaitą.

  6. Kontroliuoti atliekamus priklausomų pastatų remonto vidaus ir išorės darbus.

   

  Sigito Bražo, vairuotojo:

  1. Išvažiuoti tik švariais ir techniškai tvarkingais automobiliais.

  2. Prižiūrėti autobusų eksploatavimą, techninę būklę ir švarą.

  3. Sekti automobilių draudimo polisų, techninės apžiūros talonų baigimosi terminus.

  4. Nuvežti darbuotojus į pasitarimus ir seminarus ir parvežti.

   

  Vytauto Lygnugario, vairuotojo:

  1. Išvažiuoti tik švariais ir techniškai tvarkingais autobusais.

  2. Prižiūrėti autobusų eksploatavimą, techninę būklę ir švarą.

  3. Sekti autobusų draudimo polisų, techninės apžiūros talonų baigimosi terminus.

  4. Atvežti mokinius į mokyklą ir parvežti į namus.

  5. Nuvežti darbuotojus į pasitarimus ir seminarus ir parvežti.

   

  Jono Mikalauskio, kvalifikuoto darbininko:

  1. Iškelti ir nuleisti valstybės vėliavą prie Administracijai priklausančių pastatų Laisvės a. 3, Plungės g. 18, Oginskių g. 8 ir Oginskių g. 10, Rietave, atmintinomis ir kitomis dienomis.

  2. Prižiūrėti priskirtų automobilių eksploatavimą, techninę būklę ir švarą.

  3. Sekti automobilių draudimo polisų, techninės apžiūros talonų baigimosi terminus.

  4. Pakeisti vandens aparatuose geriamojo vandens butelius.

  5. Atlikti smulkų išorės ir vidaus patalpų remontą.

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-14 09:57:18

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.