Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Versija spausdinimui
  Neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą

   2019-12-23 

  Vadovaudamiesi Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais konkurso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1–533, 30 punktu ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. posėdžio protokolu Nr. 1, informuojame, kad Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 gruodžio 18 d.  įsakymu Nr. AV-774 „Dėl lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūnų kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2020 metais paskirstymo“ paskirtos lėšos neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2020 metais. Dalyvavo vienas projektas kuris surinko 64 balus iš 80 galimų balų. 

  Eil. Nr.

  Pareiškėjas

  Juridinio asmens kodas

  Projekto pavadinimas

  Surinktų balų vidurkis

  Prašoma suma, Eur

  Siūloma skirti suma (Eur), iš jų

   

  iš viso

  Valstybės biudžeto lėšos

  planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos

  Finansuotini projektai

  1.

  Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“

  171676220 

  Neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą „Sportuok kartu“ 

  64

  1134 

  1134

  884 

  250


  2019-11-05
     

  Lapkričio 5 d.  8.15 val. gauta ir užegistruota Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Rietavo viltis“ paraiška dalyvauti 2020 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurse.

  2019-10-02

  KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

  Rietavo savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

  Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

  Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 2 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d. 17.00 val. 

  Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta Rietavo Savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistui (sportui) Mantui Vaičekauskui - 205 kab.

  Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

  Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 1134 (vienas tūkstantis šimtas trisdešimt keturi  eurai) Eur.

  Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas).

  Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas).

  Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas).

  Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Rietavo savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas (sportui) Mantas Vaičekauskas, tel. (8 448) 73 232, mob. 8 615 49 781, el. p. sportas@rietavas.lt.

  Jam nesant, konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo kultūros skyriaus vedėja Lidija Rėkašienė, tel. (8 448) 73 206, mob. 8 698 49 672, el. p. lidija.rekasiene@rietavas.lt.

  Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - nuo 08.00 val. iki 15.45 val.

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-19 13:28:16

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.