Rietavo savivaldybė - Civilinės metrikacijos_LIT

 
Law Information Activities Facilities Honorary Citizens
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visitors

From: 2012-01-15
In total: 18894700
Today: 0
Online: 0
First page > Facilities
Versija spausdinimui
Civilinės metrikacijos_LIT

El. paštas:   metrikacija@rietavas.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vedėja  Zinaida Baltrimienė

8 448 73 209

(8 657)  96 404

 metrikacija@rietavas.lt

Tuokiasi

Ataskaita

2013 METŲ SANTUOKŲ REGISTRAVIMO GRAFIKAS

Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS http://mepis.vrm.lt

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

Laisvės a. 3, LT-90316 Rietavas

metrikacija@rietavas.lt

Skyriuje lankytojai priimami:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 – 12:15  ir 13:00 ir 17:00.

Penktadieniais 8:00 – 12:15  ir 13:00 ir 15:45

Iškilminga santuokų, jubiliejinių santuokų ir vardynų registracija vyksta šeštadieniais pagal iš anksto sudarytą grafiką Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje.

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

1.  Skyriaus veiklos tikslai:

  1.1. vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas – registruoti civilinės būklės aktus;

  1.2. įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, teisingumo ministro įsakymus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės būklės aktų registravimą;

    1.3. įstatymo nustatytais terminais sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, vykdyti skyriaus archyvo fondo priežiūrą.

    2. Skyriaus funkcijos:

    2.1. registruoti Rietavo savivaldybės gyventojų gimimą, mirtį, santuoką, santuokos nutraukimą,    tėvystės pripažinimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, pagal teismo sprendimus registruoti tėvystės paneigimą, nustatymą, įvaikinimą;

    2.2. atlikti santuokų, jubiliejinių santuokų  civilines apeigas, sukurti iškilmingą registravimo aplinką,  jei to pageidauja besituokiantys asmenys, sukurti iškilmingą vardynų registravimo aplinką, jei to pageidauja naujagimių tėvai;

    2.3. rengti dokumentus, surašyti išvadas dėl asmens vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo ir teikti tvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

    2.4. ruošti bylas civilinės būklės  įrašams atkurti, papildyti, pakeisti, ištaisyti bei anuliuoti,  įstatymo nustatyta tvarka ištaisyti, keisti, papildyti ir atkurti, anuliuoti atitinkamus aktų įrašus, išduoti liudijimus; pranešimus apie aktų įrašų ištaisymus siųsti kitų savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriams;

    2.5.  tvarkyti skyriaus archyvą, sudaryti skyriaus dokumentacijos planą, registruoti siunčiamus ir gaunamus raštus, pateikti Telšių apskrities archyvui parengtus nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus, rengti sugadintų griežtos atskaitomybės blankų ir atrinktų bylų (dokumentų), kurių pasibaigęs saugojimo terminas, naikinimo aktus; rengti sugadintų griežtos atskaitomybės blankų ir atrinktų bylų (dokumentų), kurių pasibaigęs saugojimo terminas, naikinimo aktus;

    2.6. įtraukti į apskaitą  užsienyje gimusių savivaldybės gyventojų vaikų gimimą, apskaityti užsienyje sudarytas, nutrauktas santuokas, įtraukti į apskaitą užsienyje mirusio savivaldybės gyventojo mirtį, įtraukti į apskaitą bažnyčios nustatyta tvarka sudarytas santuokas;

    2.7. organizuoti civilinės būklės aktų įrašų pirmųjų egzempliorių ir kitų dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka pakartotinai išduoti liudijimus, atitinkamas pažymas ir civilinės būklės aktų kopijas bei išrašus juridiniams ir fiziniams asmenims, išduoti Savivaldybės gyventojams pažymas apie Lietuvos Respublikos piliečių šeiminę padėtį; tarpininkauti dėl civilinės būklės aktų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš kitų Civilinės metrikacijos skyrių ir užsienio valstybių; išrašyti ir išsiųsti civilinės būklės įrašų kopijas, išrašus įstaigoms bei gyventojams pagal užklausimus;

    2.8. dalyvauti teismo posėdžiuose  nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl įrašų neteisingumo nustatymo;

    2.9. rengti pagal savo kompetenciją Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų, sutarčių ir raštų projektus; rengti ir teikti ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos ministerijoms, kitoms Valstybės institucijoms ir savivaldybės padaliniams;

    2.10. kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją civilinės metrikacijos klausimais; rengti skyriaus darbo veiklos ataskaitą, teikti informaciją žiniasklaidai apie Savivaldybės gyventojų demografinius rodiklius;

    2.11. tvarkyti griežtos atskaitomybės liudijimų blankų apskaitą, ataskaitą apie blankų panaudojimą siųsti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

   2.12. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti viešuosius pirkimus;

   2.13. pagal skyriui priskirtą kompetenciją analizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir inicijuoti atitinkamus skyriaus nuostatų bei skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimus ir papildymus;

   2.14. skyriaus kompetencijos klausimais susirašinėti su gyventojais, Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo bei užsienio reikalų ministerijomis, Civilinės metrikacijos skyriais, antstolių kontoromis bei kitomis institucijomis;

   2.15. pagal skyriui priskirtą kompetenciją atlikti kitus įstaigos vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Last Update: 2013-10-07 14:32:51

 
Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 3, 90316 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.