Rietavo savivaldybė - Informacija apie valstybės tarnautojų darbo uzmokestį _LIT

 
Law Information Activities Facilities Honorary Citizens
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visitors

From: 2012-01-15
In total: 18894700
Today: 0
Online: 0
First page > Activities
Versija spausdinimui
Informacija apie valstybės tarnautojų darbo uzmokestį _LIT

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

  Pareigybės pavadinimas 2012 m. 2013 m. III ketv.
Politikai
Meras 5148 5148
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai   
Administracijos direktorius 4629 4738
Adm. direktoriaus pavaduotojas 4535 4535
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės kontrolierius 4026 4069
Skyriaus vedėjas 3320 3143
Seniūnas 2918 2948
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2699 2757
Vyriausiasis specialistas 2302 2423
Vyresnysis specialistas 2248 2348
Specialistas 1787 1814
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Inžinierius-projektuotojas 2046 2062
Jaunimo reikalų koordinatorius 1958 1916
Vyr. buhalteris 1906 1813
Inžinierius -programuotojas 1804 1804
Specialistas 1796 1688
Buhalteris 1732 1804
Vyresnysis specialistas 1695 1641
Sekretorė 1695 1695
Socialinis darbuotojas 1596 1577
Vietos ūkio inžinierius 1583 1556
Raštvedė 1464 1464
Kasininkė 1220 1220
Vairuotojas 1189 1175
Sargas 1054 1196
Archyvaras 1052 1052
Želdinių priežiūros darbininkas 1049 1049
Stalius 1037 1037
Pagalbinis darbininkas 995 1000
Darbininkas 988 1000
Santechnikas 988 1000
Ugniagesys-gelbėtojas 968 1022
Elektrikas 953 1000
Vyr.Darbininkas 948 1000
Apželdintoja 920 1000
Kapinių prižiūrėtojas-sargas 825 1000
Valytojas 825 1000
Autobusų stoties valytojas-prižiūrėtojas 825 1000
Krosniakurys 825 1000

Rietavo savivaldybės administracijos Medingėnų seniūnijos vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Atlyginimas bruto už 2011m.

Atlyginimas bruto už 2012m. III ketvirtį

1

Seniūnas

2911,43

2937,07

2

Specialistė

1859,89

1742,21

3

Vyr. buhalterė

1701,81

1687,23

4

Valytoja, kap.sargė  (0,25+0,25)

400,78

416,79

5

Elektrikas (0,5 etato nuo 02 01 0,25 etato)

459,35

247,05

6

Santechnikas-darbininkas (0,5+0,5etato) nuo 02 01 (0,5 + 0,25 etato))

985,40

742,73

7

Krosniakuris

800,32

-

RIETAVO ATVIRO JAUNIMO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. II ketv.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. III ketv.

Direktorė

1

831,82

1220,00

Buhalterė

1

104,57

274,50

Iš viso :

2

936,39

1494,50

Rietavo atviro jaunimo centro darbuotojų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. IV ketv.
Direktorė 1 1260,67
Buhalterė 1 274,50
Iš viso : 2 1535,17

RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

Pareigybė

2013 m. II ketv.

2013 m. III ketv.

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Direktorius

2903,60

2903,60

Pavaduotojas ugdymui

2683,00

2683,00

Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

549,00

549,00

Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

1659,20

1659,20

Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

1915,40

1915,40

Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

2086,20

2086,20

Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

2190,51

2190,51

Meninio ugdymo mokytoja

2086,20

2086,20

Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

1038,89

1038,89

Bendr. praktikos slaugytoja

1000,00

1000,00

Kasininkė – sekretorė

768,60

768,60

Sandėlininkas

500,20

500,20

Auklėtojos padėjėjos

1000,00

1000,00

Kitas aptarnaujantis personalas

1000,00

1000,00

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

Pareigybė

2012 m. IV ketv.

2013 m. I ketv.

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Direktorius

2903,60

2903,60

Pavaduotojas ugdymui

2683,00

2683,00

Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

549,00

549,00

Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

1659,20

1659,20

Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

1915,40

1915,40

Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

2086,20

2086,20

Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

2190,51

2190,51

Meninio ugdymo mokytoja

2086,20

2086,20

Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

1056,83

1038,89

Bendr. praktikos slaugytoja

969,90

1000,00

Kasininkė – sekretorė

756,40

768,60

Sandėlininkas

493,49

500,20

Auklėtojos padėjėjos

957,38

1000,00

Kitas aptarnaujantis personalas

829,17

1000,00

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

Pareigybė

2012 m. IV ketv.

2012 m.

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Direktorius

2903,6

2903,6

Pavaduotojas ugdymui

2683,0

2683,0

Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

549,00

549,00

Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

1659,20

1659,20

Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

1915,40

1915,40

Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

2086,20

2086,20

Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

2190,51

2190,51

Meninio ugdymo mokytoja

2086,20

2086,20

Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

1056,83

1038,89

Bendr. praktikos slaugytoja

969,90

969,90

Kasininkė – sekretorė

756,40

756,40

Sandėlininkas

493,49

493,49

Auklėtojos padėjėjos

957,38

957,38

Kitas aptarnaujantis personalas

850,00

829,17

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

Pareigybė

2012 m. II ketv.

2012 m. III ketv.

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Direktorius

2903,6

2903,6

Pavaduotojas ugdymui

2683,0

2683,0

Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

549,00

549,00

Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

1659,20

1659,20

Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

1915,40

1915,40

Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

2086,20

2086,20

Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

2190,51

2190,51

Meninio ugdymo mokytoja

2086,20

2086,20

Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

1029,92

1029,92

Bendr. praktikos slaugytoja

969,90

969,90

Kasininkė – sekretorė

756,40

756,40

Sandėlininkas

493,49

493,49

Auklėtojos padėjėjos

957,38

957,38

Kitas aptarnaujantis personalas

800,00

833,33

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

Pareigybė

2011 m. IV ketv.

2012 m. II ketv.

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Direktorius

2903,6

2903,6

Pavaduotojas ugdymui

2683,0

2683,0

Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

549,00

549,00

Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

1659,20

1659,20

Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

1915,40

1915,40

Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

2086,20

2086,20

Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

2238,29

2190,51

Meninio ugdymo mokytoja

2086,20

2086,20

Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

1005,28

1029,92

Bendr. praktikos slaugytoja

971,43

969,90

Kasininkė – sekretorė

756,40

756,40

Sandėlininkas

493,49

493,49

Auklėtojos padėjėjas

957,38

957,38

Kitas aptarnaujantis personalas

881,31

800,00

RIETAVO SAVIVALDYBĖS

RIETAVO  MYKOLO  KLEOPO  OGINSKIO  MENO  MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

PAREIGYBĖ

PRISKAIČIUOTAS VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

   

2009 m.

2010 m.

1.   

Mokyklos direktorius

3001,20

2854,80

2.   

Mokytojas-metodininkas (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

2618,13

-

3.   

Mokytojas-metodininkas (pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 15 m.)

3049,78

2784,17

4.   

Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 15 m.)

2310,41

2195,94

5.   

Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

2578,53

2605,96

6.   

Mokytojas

1546,77

1816,39

7.   

Vyr. koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 15 m.)

-

594,07

8.   

Vyr. koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

572,28

-

9.   

Koncertmeisteris

175,10

171,86

10.     

Vyr. buhalteris

866,20

779,58

11.     

Instrumentų derintojas

573,40

516,06

12.     

Kasininkas

268,40

241,56

13.     

Bibliotekininkas

305,00

274,50

14.     

Sekretorius

536,80

483,12

15.     

Kiemsargis

220,33

200,00

16.     

Sargas

881,31

800,00

17.     

Pagalbinis darbininkas

660,98

600,00

18.     

Valytojas

660,98

600,00

19.     

Rūbininkas

440,66

400,00

Rietavo socialinių paslaugų centro darbuotojų 2012 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2012 m. II ketv.

Direktorė

1

1953,58

2515,00

Buhalterė

1

686,26

868,35

Lankomosios priežiūros darbuotoja

5

5465,20

5534,23

Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

4

7140,60

6358,22

Socialinė pedagogė (pagal projektą vaikų užimtumo grupei)

1

1000,02

0,00

Socialinė darbuotoja (pagal projektą vaikų užimtumo grupei)

1

0,00

343,31

Pagalbinis darbininkas (pagal projektą)

1

0,00

776,00

Iš viso :

14

16245,66

16395,11

Rietavo socialinių paslaugų centro darbuotojų 2012 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2012 m. I ketv.

Direktorė

1

1953,58

2074,00

Buhalterė

1

686,26

732,00

Lankomosios priežiūros darbuotoja

5

5465,20

5605,90

Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

4

7140,60

6344,00

Socialinė pedagogė

1

1000,02

0,00

Iš viso :

11

16245,66

14755,90

RIETAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2010 m.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. III ketv.

Direktorė

1

1880,08

1966,08

Buhalterė

1

596,43

610,00

Lankomosios priežiūros darbuotoja

5

936,88

4842,66

Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

4

1501,61

6310,85

Socialinė pedagogė

1

0,00

1000,00

Iš viso :

12

4915,00

14729,59

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2010 m.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. II ketv.

Direktorė

1

1880,08

1944,25

Buhalterė

1

596,43

610,00

Lankomosios priežiūros darbuotoja

5

936,88

4874,38

Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

4

1501,61

6341,21

Iš viso :

11

4915,00

13769,84

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2010 m.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. I ketv.

Direktorė

1

1880,08

1952,00

Buhalterė

1

596,43

610,00

Lankomosios priežiūros darbuotoja

5

936,88

966,32

Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

4

1501,61

1585,14

Iš viso :

11

4915,00

5113,46

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis Lt

2009 m. IV ketv.

Darbuotojų pareigų pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis darbo

užmokestis Lt

2010 m. 01, 02 mėn.

Direktorius

2048,00

Direktorius

1854,40

Buhalteris

640,00

Buhalteris

579,50

Socialinis darbuotojas su socialinės rizikos šeimomis

1664,00

Socialinis darbuotojas su socialinės rizikos šeimomis

1502,53

Lankomosios priežiūros darbuotojas

1280,00

Lankomosios priežiūros darbuotojas

 

Last Update: 2013-10-15 13:39:13

 
Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 3, 90316 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.