Rietavo savivaldybė - Licencijos_LIT

 
Law Information Activities Facilities Honorary Citizens
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visitors

From: 2012-01-15
In total: 18894700
Today: 0
Online: 0
First page > Business
Versija spausdinimui
Licencijos_LIT

Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Rietavo savivaldybės administracijai pateikia:


1. Prašymą, kuriame nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir telefono numeris;
1.2. įmonės steigėjų ir vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;

1.3. prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;

1.4. komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas).

2. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti).

3. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

Šio sutikimo nereikia tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas.

Ši nuostata netaikoma, jeigu iki prašymo gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

4. Rietavo savivaldybės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti).

5. VĮ Registrų centro pažymos apie pastato (patalpos), kuriame vykdoma prekybos ar viešojo maitinimo veikla, teisinės registracijos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti).

6. Mokėjimo pervedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

PASTABA. Savivaldybės administracija turi sužinoti ar įmonė, norinti gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos LR valstybės biudžetui, ar nėra skolinga VSDF biudžetui.
Licencijos išduodamos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos.

PRAŠYMAI

Licencijos išduodamos sumokėjus valstybės rinkliavą:

1. Už licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais – 1300 litų.

2. Už licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų – 1300 Lt.

3. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento – 1300 Lt.

4. Už išduotų alkoholio licencijų papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą  – 300 litų.

Valstybės rinkliava mokama banko įstaigoje į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300 010112394300, esančią AB banke „Swedbank“, įmokos kodas – 52374.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857 (Žin.,1995, Nr. 44-1073, 2008, Nr. 123-4660)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 84-3050, 2008, Nr. 150-6090).

Rietavo  savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d.sprendimas Nr. T-246 „ Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse  licencijų išdavimo Rietavo savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“.

PASTABA. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus licencijavimą reglamentuojantiems dokumentams.

Telefonas pasiteirauti (8 448) 73 216, Teisės ir finansų  skyriaus vyresn. specialistė Vanda Galdikienė.

Įmonė, norinti įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,  Rietavo savivaldybės administracijai pateikia:

1. Prašymą, kuriame nurodoma:

1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir telefono numeris;

1.2. įmonės steigėjų ir vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;

1.3. prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;

1.4. komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas).

2. Turimos neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamos rūšies alkoholiniais gėrimais kopiją.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui įmonėms, turinčioms licenciją verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais.

PASTABA. Prašymas suderinamas su renginio organizatoriumi.

PRAŠYMAS

 Licencijos išduodamos sumokėjus valstybės rinkliavą:

1. Už licenciją verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose – 60 litų.

2. Už licenciją verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose – 60 litų.

3. Už licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose – 60 litų.

4. Už licenciją verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse – 60 litų.

5. Už licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse – 60 litų.

Valstybės rinkliava mokama banko įstaigoje į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, įmokos kodas – 52374.

PASTABA. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus licencijavimą reglamentuojantiems dokumentams.

Telefonas pasiteirauti  (8 448) 73 216, Teisės ir finansų skyriaus vyresn. specialistė Vanda Galdikienė.

 Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Rietavo savivaldybės administracijai pateikia:


1. Prašymą, kuriame nurodoma:

1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir telefono numeris;

1.2. įmonės steigėjų ir vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;

1.3. komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis;

1.4. prekybos tabako gaminiais vietos adresas ir pavadinimas;

1.5. sandėlio, kuriame tabako gaminiai bus laikomi ir iš kurio bus paskirstoma tabako gaminiais prekiaujantiems įmonėms padaliniams, adresas.

2. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti).

3. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

PASTABA. Savivaldybės administracija turi sužinoti, ar įmonė, norinti gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos LR valstybės biudžetui, ar nėra skolinga VSDF biudžetui.
Licencijos išduodamos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos.

PRAŠYMAS PANAIKINTI LICENCIJĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

PRAŠYMAS PAPILDYTI LICENCIJĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

PRAŠYMAS PATIKSLINTI LICENCIJĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

Licencijos išduodamos sumokėjus valstybės rinkliavą už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą – 500 litų;

Valstybės rinkliava mokama banko įstaigoje į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24730001011239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, įmokos kodas – 52474.

PASTABA. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus licencijavimą reglamentuojantiems dokumentams.

Telefonas pasiteirauti (8 448) 73 216,Teisės ir finansų  skyriaus vyresn. specialistė Vanda Galdikienė.

Informacija  apie Rietavo savivaldybėje išduotus leidimus  verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Rietavo savivaldybės įmonių, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 2013 m. sausio 1 d. sąrašas

Informacija  apie Rietavo savivaldybėje išduotas licencijas  verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms

Įmonių turinčių Rietavo savivaldybės išduotas ir galiojančias 2013-01-01 licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminias sąrašas

Informacija apie 2013 metais išduotas licensijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais 

Last Update: 2013-05-24 11:09:24

 
Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 3, 90316 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.