Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Gyventojams Verslininkams Turistams
Pradžia > Paslaugos > Viešosios ir administracinės paslaugos
Versija spausdinimui
Viešosios ir administracinės paslaugos

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINSITRACIJOS TEIKIAMŲ

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1. Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

1.1. Asmenų aptarnavimas

1.1.1. Asmenų  prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovams ir Savivaldybės administracijos vadovams, priėmimas   (paslaugos teikimo schema     prašymas)

1.1.2. Savivaldybės tarybos, mero priimtų teisės aktų kopijų išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas)

1.1.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų kopijų išdavimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas)

1.1.4. Išorinės reklamos ir iškabų Savivaldybės teritorijoje derinimas (kalbos požiūriu)  (paslaugos teikimo schema    prašymas)

1.1.5. Archyvo pažymų (kopijų), dokumentų  apie darbo stažą, gautas pajamas ir kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti  išdavimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas)

1.1.6. Likviduotų nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų, valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų priėmimas toliau saugoti   (paslaugos teikimo schema)

1.2. Teisinės pagalbos teikimas

1.2.1. Pirminė teisinė pagalba (paslaugos teikimo schema   prašymas)

2. Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

2.1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas

2.1.1. Pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1 )

2.1.2. Valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas ir/ar užskaitymas mokėtojui   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

2.1.3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo dalimis paslaugos teikimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

2.1.4. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

2.1.5. Žemės mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus     (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

3. Finansų skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

3.1. Licencijų, leidimų išdavimas

3.1.1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas    (paslaugos teikimo schema    paraiška 1  paraiška 2    paraiška 3   paraiška 4    paraiška 5)

3.1.2. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.  (paslaugos teikimo schema    paraiška 1)

3.1.3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas   (paslaugos teikimo schema    paraiška 1  paraiška 2    paraiška 3   paraiška 4    pranešimas)

3.1.4. Licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kuria suteikiama teisė vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų, kopijų išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2   prašymas 3)

3.1.5. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

3.1.6. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

3.2. Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas

3.2.1. Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmajam būstą įsigyti, išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

3.2.2. Parama, mokant būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

3.2.3. Asmenų ir šeimų įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

3.2.4. Pažymų patvirtinančių teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

3.3. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimas

3.3.1. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4. Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

4.1. Civilinės būklės aktų registravimas

4.1.1. Gimimo registravimas    (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įrašymas į apskaitą    (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.3. Tėvystės pripažinimo registravimas    (paslaugos teikimo schema)

4.1.4. Tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas    (paslaugos teikimo schema)

4.1.5. Įvaikinimo registravimas   (paslaugos teikimo schema)

4.1.6. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.7.  Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą    (paslaugos teikimo schema)

4.1.8. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą    (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.9. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.10. Santuokos nutraukimo registravimas    (paslaugos teikimo schema)

4.1.11. Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.12. Mirties registravimas   (paslaugos teikimo schema)

4.1.13. Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.14. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.15. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.16. Vardo ir (ar) pavardės keitimas    (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.17. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.1.18. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą    (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2. Socialinių išmokų ir kompensacijų, išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas

4.2.1. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2   prašymas 3   prašymas 4   prašymas 5  prašymas 6   prašymas 7   prašymas 8   prašymas 9 )

4.2.2. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2   prašymas 3   prašymas 4   prašymas 5  prašymas 6   prašymas 7   prašymas 8   prašymas 9)

4.2.3. Teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatymas ir pažymos išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.4. Vienkartinės išmokos gimus ar įvaikintam vaikui skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.5. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas    (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.7. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.8. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.9. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.10. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.11. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas    (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.12.  Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.13. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

4.2.14. Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.15. Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.16. Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.17. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.18. Kompensacijos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.19. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema)

4.2.20. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema)

4.2.21. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybės pensijas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

4.2.22. Pažymų apie gyventojų gaunamas išmokas išdavimas    (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

4.2.23. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams paslaugos organizavimas  (paslaugos teikimo schema)

4.2.24. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos maisto produktais teikimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.25. Socialinių paslaugų skyrimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.26. Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas)

4.2.27. Tikslinių kompensacijų prašymų priėmimas, skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.28. Prašymų gauti technines pagalbos priemones priėmimas ir skyrimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2   prašymas 3   prašymas 4   prašymas 5  prašymas 6   prašymas 7   prašymas 8   prašymas 9  prašymas 10  prašymas 11  prašymas 12)


5. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

5.1. Konsultacijos švietimo veiklos klausimais

5.1.1. Konsultacijų švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo,  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo klausimais teikimas  (paslaugos teikimo schema)

5.2. Leidimų derinimas

5.2.1. Leidimų organizuoti viešąjį renginį Rietavo savivaldybės viešose vietose derinimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas1)

6. Architektūros skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

6.1. Architektūra, statyba, teritorijų planavimas

6.1.1. Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

6.1.2. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) / E. paslauga   INFOSTATYBA sistemoje >>>>> 

6.1.3. Pritarimas projektiniams pasiūlymams  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) / E. paslauga   INFOSTATYBA sistemoje >>>>> 

6.1.4. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) /  E. paslauga   INFOSTATYBA sistemoje >>>>> 

6.1.5. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) / E. paslauga TPDRIS sistemoje  >>>>>

6.1.6. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) / E. paslauga INFOSTATYBA sistemoje >>>>>

6.1.7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1) / E. paslauga   ŽPDRIS sistemoje  >>>>>

6.1.8. Adreso, numerio pastatams, žemės sklypams suteikimas, keitimas ar naikinimas ir pavadinimo gatvėms suteikimas, keitimas ar naikinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1) / E. paslauga >>>>>

6.1.9. Topografinių ir požeminių komunikacijų planų derinimas   (paslaugos teikimo schema)

6.1.10. Išorinės reklamos projektų derinimas ir leidimų išdavimas (paslaugos teikimo schema  prašymas 1   prašymas 2)

6.1.11. Žemės sklypų paskirties keitimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

6.1.12. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas  (paslaugos teikimo schema)

6.1.13. Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį  (paslaugos teikimo schema )

6.1.14. Sprendimų dėl vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

7. Žemės ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

7.1. Žemės ūkio veiklos vykdymas

7.1.1. Traktorių, savaeigių ar žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra, apžiūros talonų ar jų dublikatų išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą  (paslaugos teikimo schema 1    paslaugos teikimo schema 2)

7.1.2. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų mirus valdos valdytojui keitimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš valdų registro   (nutraukimas   sutartis   sutikimas)  (paslaugos teikimo schema 1)

7.1.3. Ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas, duomenų pasikeitimo, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas  (JVS sutartis     JVS nutraukimas     sutikimas   paslaugos teikimo schema)

7.1.4. Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui ir kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  (paslaugos teikimo schema 1    paslaugos teikimo schema 2)

7.1.5. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas  (paslaugos teikimo schema)

7.1.6. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų, kitus plotus ir gyvulius administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.7. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti administravimas  (paslaugos teikimo schema)

7.1.8. Išmokų už pieną administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.9. Kompensuojamų paskolų palūkanų už suteiktus kreditus administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.10. Paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą teikimo administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.11. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų, susijusių su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.12. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų, susijusių su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, administravimas  (paslaugos teikimo schema)

8. Rietavo savivaldybės administracijos specialistų teikiamos administracinės paslaugos

8.1. Jaunimo reikalų koordinatorius

8.1.1. Konsultavimas, informacijos teikimas jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais  (paslaugos teikimo schema)

8.1.2. Rietavo savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo organizavimas  (paslaugos teikimo schema )

8.2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

8.2.1. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1   prašymas 2)

8.2.2. Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas 1  prašymas 2)

8.2.3. Prašymų dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu priėmimas, vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas(paslaugos teikimo schema   prašymas 1

8.2.4. Prašymų tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju priėmimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2  prašymas 3)

8.2.5. Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

8.2.6. Prašymų įvaikinti vaiką (-us) priėmimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9. Seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos

9.1. Asmenų aptarnavimas

9.1.1. Asmenų prašymų (skundų) ir pasiūlymų priėmimas  (paslaugos teikimo schema)

9.1.2. Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių pažymų išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.3. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.4. Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.5. Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.6. Leidimų laidoti išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1     prašymas 2)

9.1.7. Leidimų žemės darbams vykdyti išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.8. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo, persodinimo, genėjimo darbams, išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.9.  Leidimų organizuoti viešąjį renginį Rietavo savivaldybės viešose vietose išdavimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas1)

9.2. Notarinių veiksmų vykdymas

9.2.1. Įgaliojimų, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams), taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms gauti išdavimas  (paslaugos teikimo schema)

9.2.2. Oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimas  (paslaugos teikimo schema)

9.2.3. Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas   (paslaugos teikimo schema)

9.2.4. Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas  (paslaugos teikimo schema)

9.3. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas

9.3.1. Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus)   (paslaugos teikimo schema   deklaracija)

9.3.2. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam negu šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas  (paslaugos teikimo schema   deklaracija)

9.3.3. Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas   (paslaugos teikimo schema   deklaracija  prašymas 1)

9.3.4. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.5. Asmenų įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.6. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.7. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui) ar jo įgaliotam asmeniui apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.8. Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.9. Pažymos apie išvykusio į užsienį asmens deklaruotus duomenis išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4. Socialinės paramos teikimas

9.4.1. Prašymų skirti išmoką vaikui priėmimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.2. Prašymų skirti piniginę socialinę paramą  (pašalpa, kompensacija) priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.3. Prašymų gauti socialinę paramą mokiniams priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.4. Prašymų vienkartinei pašalpai gauti priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.5. Prašymų dėl maisto produktų iš ES bendrijos intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.6. Prašymų dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.7. Prašymų skirti socialinės paslaugas priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.5. Žemės ūkio veiklos vykdymas

9.5.1.  Paramos už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius paraiškų priėmimas  (paslaugos teikimo schema)

9.5.2. Pareiškėjų konsultavimas tiesioginės paramos, KPP programų, ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos, žemės nuomos sutarčių sudarymo, pasėlių laukų įbraižymo, pieno kvotų, ir kitais su kaimo rėmimo programomis ir paraiškų administravimo susijusiais klausimais  (paslaugos teikimo schema)

9.5.3. Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius pildymas ir duomenų keitimas  (paslaugos teikimo schema)

9.5.4. Žemės ūkio valdų administravimas, ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas   (paslaugos teikimo schema)

9.5.5. Prašymų dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams priėmimas   (paslaugos teikimo schema)

9.5.6. Ūkinių gyvūnų deklaravimas   (paslaugos teikimo schema)

10. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

10.1. Leidimų išdavimas

10.1.1. Leidimų važiuoti Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-12 13:41:27

Rietavo savivaldybė
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės a. 3, 90311 Rietavas
Tel. (8 448) 73 200
Faks. (8 448) 73 222
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2024     
 

 

 

 

 

 

      

          

 

     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.