Rietavo savivaldybė - Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų 2020 m. veiklos užduotys

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Administracija > Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Versija spausdinimui
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų 2020 m. veiklos užduotys

Lidijos Rėkašienės, vedėjos:

1. Parengti visuomenės ugdymo programos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dalį.

2. Koordinuoti pavaldžių įstaigų Visuomenės ugdymo programos dalis.

3. Vykdyti pavaldžių įstaigų stebėseną ir koordinuoti jų veiklą.

4. Sudaryti sąlygas Skyriaus darbuotojams kelti kvalifikaciją ir diegti naujoves Skyriaus veikloje.

5. Konsultuoti švietimo įstaigas siekiant efektyvesnio lėšų naudojimo ir geresnių ugdymo (si) rezultatų.

 

Jolantos Grevienės, vyr. specialistės (švietimui):

1. Parengti suvestines Savivaldybės švietimo ataskaitas.

2. Organizuoti kuruojamų dalykų (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, muzikos, dailės, švietimo pagalbos specialistų) olimpiadas, konkursus, metodinius renginius.

3. Koordinuoti vaikų vasaros ir poilsio programų organizavimą ir vykdymą Rietavo savivaldybėje.

4. Koordinuoti neformalųjį vaikų švietimą Rietavo savivaldybėje, rengti dokumentaciją neformalaus vaikų švietimo programų, finansuojamų valstybės ir/arba Europos Sąjungos fondų lėšomis, vykdymui.

 

Janinos Barynienės, vyr. specialistės:

1. Parengti 2020 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo dokumentaciją, koordinuoti BE ir PUPP vykdymą, vykdyti priežiūrą.

2. Organizuoti ir vykdyti Savivaldybės mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus, teikti su tuo susijusią informaciją mokykloms, žiniasklaidai ir LMNŠC.

3. Vykdyti ugdymo įstaigų veiklos stebėseną, konsultuoti įstaigų vadovus, pedagogus, vertinti mokytojų darbinę veiklą, dalyvaujant jų atestacijoje.

4. Parengti švietimo srities Rietavo savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, dalyvauti juos įgyvendinant arba koordinuoti jų įgyvendinimą pavaldžiose ugdymo įstaigose.

5. Organizuoti ir vykdyti studijų rėmimo programos veiklą, vykdyti sklaidą.

 

Manto Vaičekausko, vyr. specialisto (sportui):

1. Parengti 2020 m. sportinės veiklos planą ir organizuoti numatytus renginius.

2. Organizuoti ir vykdyti Savivaldybės mokyklų mokinių sporto varžybas, koordinuoti Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas.

3. Koordinuoti sporto klubų rėmimo ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą programų veiklas.

 

Jolantos Bertauskienės, vyr. specialistės (kultūrai):

1. Analizuoti Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir Savivaldybės dokumentus, jų kaitą pareigybės aprašyme priskirtoje srityje.

2. Analizuoti kultūros, švietimo įstaigų dokumentaciją, darbo planus, jų įgyvendinimą ir vykdymą. Rinkti, sisteminti kultūros įstaigų metines ataskaitas.

3. Teikti reikalingas ir kasmetines ataskaitas Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės merui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui – informaciją apie valstybinių švenčių organizavimą Savivaldybėje, ministerijoms – statistines ataskaitas, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui – statistinę kultūros centrų ataskaitą, Martyno Mažvydo bibliotekininkystės centrui – ataskaitą BIBLIOTEKA1-METINĖ, KULTŪRA1-METINĖ, informaciją departamentams ir kitoms įstaigos ir institucijoms, kuruojančioms kultūrinę veiklą.

4. Užtikrinti ir organizuoti Rietavo savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimą moksleivių dainų šventėje.

5. Koordinuoti Mykolinių šventės, skirtos Rietavo savivaldybės 20-mečiui paminėti, organizavimą.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-14 10:02:06

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.