Rietavo savivaldybė - ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Pradžia > Asmens duomenų apsauga
Versija spausdinimui
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas tiesioginis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) taikymas visose ES valstybėse narėse.  2018 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojo asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas, kuris nacionalinėje teisėje bus taikomas vadovaujantis Reglamentu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Reglamente numatytos asmenų teisės:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi.
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis.
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys.
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais. Tačiau pažymėtina,  šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento ar kitų įstatymų numatyta tvarka.

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą.
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą.
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus.
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą.
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali raštu kreiptis į Rietavo savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus specialistę Ramutę Petreikienę, el. p.  ramute.petreikiene@rietavas.lt

Jeigu asmuo nesutinka su Rietavo savivaldybės administracijos atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, faks. (8 5) 261 9494, el. p. ada@ada.lt.

Išsamiau su Reglamentu galima susipažinti čia

Išsamiau su nacionaliniu įstatymu galima susipažinti čia

Daugiau informacijos galima rasti https://www.ada.lt/

Rietavo savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2019-10-29 Nr. AV-635 ĮSAKYMAS DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

2019-10-29 Nr. AV-634 ĮSAKYMAS DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

ĮSAKYMAS DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO      PRAŠYMAS

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-17 09:39:51

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.