Rietavo savivaldybė - Valstybinės žemės nuomos mokestis

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Pradžia > Mokesčiai
Versija spausdinimui
Valstybinės žemės nuomos mokestis

INFORMACIJA VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖTOJAMS

Valstybinės žemės nuomos mokestis administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Rietavo savivaldybės tarybos 2014 lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-190 patvirtintomis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklėmis ir kitais norminiais aktais.

Valstybinės žemės nuomos mokestį moka valstybinės žemės sklypų naudotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys:

1. Kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu.

2. Kurie turi sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis.

3. Kurie naudojasi valstybine žeme, kai ji užstatyta jiems nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais iki nuomos ar pirkimo ir pardavimo sutarčių sudarymo.

Be aukciono nuomojamos valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo vidutinės žemės rinkos vertės (VRV), nustatytos pagal žemės verčių žemėlapius masinio vertinimo būdu, padaugintos iš žemės nuomos mokesčio tarifo. Verčių zonas ir nuomojamų sklypų, registruotų Nekilnojamojo turto registre,  vidutines rinkos vertes galima rasti VĮ Registrų centras interneto svetainėje  http://www.registrucentras.lt/.

Rietavo savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-103 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų dydžių nustatymo 2017 metų mokestiniam laikotarpiui“ nustatė metinius nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifus 2017 m. Kadangi žemės rinkos vertė pagal žemės verčių žemėlapius atskirose Savivaldybės teritorijose skirtinga, žemės nuomos mokesčio tarifai nustatyti pagal Rietavo savivaldybės teritorijoje nustatytas verčių zonas.

Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės taryba nustatė neapmokestinamus dydžius fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai (taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), kol jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai), besinaudojantiems žeme Rietavo m. – iki 0,06 ha, kaime – iki 1,00 ha.

Prašome šių grupių asmenis (jiems negalint – jų globėjus), norinčius pasinaudoti šia žemės nuomos mokesčio lengvata, iki š. m. spalio 1 d. Savivaldybės administracijai (Laisvės a. 3, Rietavas, 112 kabinetas) pateikti negalią įrodančius dokumentus (darbingumo lygio pažymos kopiją).

Kaip ir ankstesniais metais, žemės nuomos mokestį fiziniams asmenims atsakingas Savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyriaus darbuotojas apskaičiuos ir iki kalendorinių metų lapkričio 1 d. mokesčio deklaracijas išsiųs pagal jų deklaruotą gyvenamąją vietą. Asmenys, kurie naudojasi valstybine žeme ir yra pakeitę gyvenamąją vietą ar visai jos nedeklaravę  ir iki anksčiau nurodyto termino negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijų, nedelsdami turėtų kreiptis į Savivaldybės administracijos  specialistę Viliutę Turskienę (Laisvės a. 3, Rietavas, tel. (8 448) 73 217, el. p. viliute.turskiene@rietavas.lt).

Juridiniai asmenys, t. y. įmonės, organizacijos, garažų eksploatavimo bendrijos, sudariusios valstybinės žemės nuomos sutartis, taip pat visi juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, bet nėra sudarę valstybinės žemės prie pastato, statinio ar patalpos nuomos sutarties, naudojamai valstybinei  žemei nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir iki kalendorinių metų spalio 15 dienos mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Rietavo savivaldybės administracijos specialistei Viliutei Turskienei (112 kab.). Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais, duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu.

Juridiniai ir fiziniai asmenys aukciono būdu išsinuomotą žemę deklaruoja ta pačia tvarka ir terminais.

Valstybinį žemės nuomos mokestį juridiniai ir fiziniai asmenys (gyventojai) turi sumokėti iki 2017 m. lapkričio 15 d.

Valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas į Rietavo savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT047300010079467040, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas – 73000. Mokesčio gavėjas – Rietavo savivaldybės administracija, kodas – 188747184.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:

3111 – FA žemės nuomos mokestis

3112 – FA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka

3113 – FA žemės nuomos mokesčio delspinigiai

3121 – JA žemės nuomos mokestis

3122 – JA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka

3123 – JA žemės nuomos mokesčio delspinigiai

Žemės nuomos mokestį  galima  sumokėti:

1. Bet kurio banko skyriuose.

2. Pašto įstaigose.

3. Internetu (jeigu asmuo moka žemės nuomos mokestį už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens kodą, vardą ir pavardę).

4. „Perlo paslaugos“ terminaluose.

5. Parduotuvių MAXIMA kasose.

Primename, kad laiku nesumokėjus žemės nuomos mokesčio už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną skaičiuojami delspinigiai – nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Delspinigių dydis lygus tuo metu galiojančiam finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.

Žemės nuomos mokesčio nepriemoka išieškoma įstatymų nustatyta tarka. Mokesčio nepriemokos išieškojimas atidedamas, jeigu mokesčio mokėtojas kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių prašydamas atidėti ir pasirašo mokesčio nepriemokos sumokėjimo sutartį.

Teisės aktai

Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. T1-100 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų dydžių nustatymo 2018 metų mokestiniam laikotarpiui“

Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T1-103 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų dydžių nustatymo 2017 metų mokestiniam laikotarpiui“.

Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T1-102 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Rietavo savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-162 „Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų teikimo pagal atskirus prašymus tvarkos patvirtinimo“.

Žemės nuomos mokesčio deklaracija juridiniams asmenims.

Informacija teikiama tel. (8 448) 73 217, kontaktiniai asmenys – Viliutė Turskienė, Ingrida Venckienė.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-24 11:28:34

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.