Rietavo savivaldybė - KOORDINUOTAI TEIKIAMOS PASLAUGOS RIETAVO SAVIVALDYBĖS VAIKAMS

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Pradžia > Pagalba vaikams ir šeimoms
Versija spausdinimui
KOORDINUOTAI TEIKIAMOS PASLAUGOS RIETAVO SAVIVALDYBĖS VAIKAMS

KOORDINUOTAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas

Kam skirtos koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos?

Skirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

Koks koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas?

Sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę

Kada atsiranda koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis?

Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės

Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?

Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai)

Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) neužtenka

Kada svarstomi klausimai dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo?

Kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo

Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka

 Kai vaikui paskiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės, vaiko atstovams pagal įstatymą teikiamos koordinuotai teikiamos paslaugos

Kai vaikui baigiasi vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminas, vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą teikiamos koordinuotai teikiamos paslaugos

Prašymo formos

Prašymo forma įstaigoms / institucijoms / organizacijoms

Prašymo forma vaiko atstovams pagal įstatymą

Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimas

Gavęs prašymą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jį pagrindžiančią informaciją, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius priima sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Rietavo savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Vaiko gerovės komisija įvertina koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui (toliau – Koordinuojanti institucija), institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjai) ir koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo trukmę.

Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs gautą sprendimo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą ir jį pagrindžiančią informaciją, priima sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, nustato Koordinuojančią instituciją, Teikėjus, koordinuotai teikiamų paslaugų trukmę.

Koordinuojančios institucijos vadovas, gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą koordinuoti konkretaus vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą, nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) paskiria specialistą atlikti koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko (toliau – Atvejo vadybininkas) funkcijas.

Atvejo vadybininkas, gavęs tiesioginio vadovo pavedimą, per 10 darbo dienų organizuoja bendrą susitikimą su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), nustatytais Teikėjais ir parengia koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą.

Atvejo vadybininkas plano įgyvendinimo metu stebi plano priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus, vertina vykdomų priemonių veiksmingumą, derina visų atsakingų asmenų veiksmus, prireikus inicijuoja bendrus atsakingų asmenų, vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitarimus dėl taikomų priemonių efektyvumo didinimo.

 

Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?

Prašymas pateikiamas Savivaldybės administracijos  vyr. specialistui (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui)

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus kontaktai

Dėl koordinuotai teikiamos pagalbos kreiptis į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių adresu: Oginskių gatvė 10, Rietavas (204 kabinetas)

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-13 15:52:18

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.