Rietavo savivaldybė - Vietos veiklos grupės

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Pradžia > Vietos veiklos grupės
Versija spausdinimui
Vietos veiklos grupės

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Rietavo miesto vietos veiklos grupės (toliau – Rietavo m. VVG) valdyba posėdyje, vykusiame 2020 m. vasario 20 d., protokolo Nr. 1, paskelbė kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus nuo 2020 vasario 21 d., pagal Rietavo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos:

1.1.1. veiksmą. Remti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio  formavimąsi.

1.1.2. veiksmą. Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą.

1.1.3. veiksmą. Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai.

2.2.1. veiksmą. Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones.

Rietavo m. VVG laukia bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų, kuriais bus skatinamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, didinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumą ir skatinti gyventojų savanorišką veiklą.

Parama bus teikiama vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (patvirtintu 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-77) (toliau – Aprašas).

Planuojama finansuoti keturis projektus, po vieną projektą iš kiekvieno veiksmo.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jiems tinkami partneriai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje.

Vietos plėtros projektinius pasiūlymus galite pateikti iki 2020 m. kovo 9 d. 17.00 val.  Parko g.  5, Rietave.

Daugiau informacijos apie paskelbtą kvietimą ir aktualius dokumentus sužinosite atvykę į mokymus, kurie vyks 2020 m. kovo 4 d. nuo 9.00 iki 17 val. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, Parko g. 5, Rietave. Registracija į mokymus el. paštu rietavomvvg@gmail.com iki 2020 m. kovo 2 d. 17.00 val.  Išsami informacija apie kvietimą ir vietos plėtros projektiniam pasiūlymui rengti reikalingi dokumentai skelbiami interneto svetainėje  http://rietavomvvg.lt/

Pareiškėjus individualiai konsultuoja Rietavo miesto vietos veiklos grupės projekto vadovė Laima Dockevičienė ir projektų administratorė Inga Jocė, tel. +370 448 68 202, +370 652 05 524 el. p. rietavomvvg@gmail.com, Parko g. 5, Rietave.

--------------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is).

--------------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 15

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones.

--------------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 14

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones.

--------------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones

--------------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „.Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones ir (arba) veiklos sritis.

--------------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones.

--------------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę.

-----------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę.

-----------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę.

-----------------------------------------------------

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is).

-----------------------------------------------------

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4 

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  veiklos sritis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2018 m. liepos 2 d. 15.00 val.

Pagal priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“  paraiškas gali teikti  privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) arba fiziniai asmenys, ūkininkai ir dirbantys su individualios veiklos pažyma.

Remiamos veiklos: projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse pradėti, įskaitant produktų gamybą ir pardavimą, paslaugų teikimą ir kt.

Projekte turi būti kuriamos naujos darbo vietos, ypač – jaunimui iki 40 metų. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 918,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 50 proc. – mažoms ir vidutinėms įmonėms;

iki 70 proc. – labai mažoms įmonėms. 

Pagal priemonę  „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)  paraiškas gali teikti privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos įmonės) arba fiziniai asmenys, ūkininkai ir dirbantieji su individualios veiklos pažyma.

Remiamos veiklos: projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse plėtoti, įskaitant produktų gamybą ir pardavimą, paslaugų teikimą ir kt.

Projekte turi būti kuriamos naujos darbo vietos, ypač – asmenims iki 40 metų. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 915,23 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

 iki 50 proc. – mažoms ir vidutinėms įmonėms;

iki 70 proc. – labai mažoms įmonėms. 

Daugiau informacijos –  http://trvvg.lt/strategija-2014-2020-m/informacija-pareiskejams/kvietimas/ 

--------------------------------------------------

MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS TEMA: „VERSLO  PLĖTROS GALIMYBĖS“

2018 m. birželio 7 d. kredito unijos „Germanto lobis“ posėdžių salėje (III a.), Sedos  g. 6, Telšiai, organizuojami mokymai  potencialiems pareiškėjams.

 Registruotis čia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyo06gKrVpOmO2tnTuSMHyExUqOc5fxjmbTADJJuYGIf49TA/viewform

Preliminari mokymų programa

https://drive.google.com/file/d/1qxJrWKjkrw1B6aowL8mgbm66518DI84G/view
 DALYVIŲ  SKAIČIUS RIBOTAS, TODĖL BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA.
 Registracija vyksta iki 2018 m. birželio 5 d. 17 val.
Daugiau informacijos el. paštu info@telsiuvvg.lt arba tel.:  (8 444) 51 951,  8 616  58 021.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-11 13:04:01

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.