Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Pradžia > Versija neįgaliesiems
  Versija spausdinimui
  Civilinės metrikacijos

  El. paštas:   metrikacija@rietavas.lt

  Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
   Vyr. specialistė  Zinaida Baltrimienė

  8 448 73 209

  (8 657)  96 404

   metrikacija@rietavas.lt

  Ataskaita

  2021 METŲ SANTUOKŲ REGISTRAVIMO GRAFIKAS


  Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS http://mepis.vrm.lt

  SOCIALINIŲ REIKALŲ IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

  Laisvės a. 3, LT-90316 Rietavas

  metrikacija@rietavas.lt

  Skyriuje lankytojai priimami:

  Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 – 12:15  ir 13:00 ir 17:00.

  Penktadieniais 8:00 – 12:15  ir 13:00 ir 15:45

  Iškilminga santuokų, jubiliejinių santuokų ir vardynų registracija vyksta šeštadieniais pagal iš anksto sudarytą grafiką Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje.

  SOCIALINIŲ REIKALŲ IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (CIVILINEI METRIKACIJAI)  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   

  1. Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo

  specialisto (civilinei metrikacijai) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

   II SKYRIUS

  PASKIRTIS

   

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto (civilinei metrikacijai) pareigybės paskirtis –

  užtikrinti tinkamą valstybės perduotų funkcijų – civilinės būklės registravimo, gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams – vykdymą.

   III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

   

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje srityje –

  civilinės būklės aktų registravimas.

  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius

  reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1

  metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

  įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, civilinės būklės aktų rengimą ir registravimą, kitą informaciją, reikalingą spręsti klausimams, susijusiems su Skyriaus veikla;

  4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti analitinę medžiagą;

  4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus;

  4.5.turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su

  valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų atstovais Skyriaus civilinės metrikacijos   teikiamų paslaugų klausimais;

  4.6. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Offise“)  programiniu paketu.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1 registruoja civilinės būklės aktus: gimimo, santuokos, mirties, santuokos

  nutraukimo, vardo ir pavardės keitimo, įvaikinimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, nustatymo ir nuginčijimo;

                        5.2. rengia ir pasirašo Skyriaus (civilinės metrikacijos klausimais) raštus valstybės, savivaldybių institucijos ir kitoms įstaigoms, fiziniams asmenims dėl civilinės būklės aktų įrašų sudarymo ir kitais klausimais, susijusiais su civilinės būklės aktų įrašais, pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu tvirtina civilinės būklės aktų įrašus, civilinės būklės aktų įrašų išrašus, kopijas;

                        5.3. rengia dokumentus ir atstovauja Skyriui teismuose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, pakeitimo, atkūrimo,  anuliavimo ir  kitais klausimais;

                        5.4. rengia dokumentus, priima sprendimus ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo;

                        5.5. rengia bylas dėl vardo ir (ar)  pavardės pakeitimo, tvirtina nustatytos formos išvadą dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo;

                        5.6. vykdo teismų sprendimus dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo;

                        5.7. tvarko duomenis po civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo ir teikia juos gyventojų registrui;

                        5.8. registruoja santuoką Skyriaus santuokų salėje, jaunavedžių pasirinktoje vietoje, sunkiai sergančio asmens namuose ar sveikatos priežiūros įstaigoje;

                        5.9. priima sprendimus registruoti santuoką nepraėjus mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką priėmimo dienos;

                        5.10. nagrinėja asmenų pareiškimus dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sustabdyti santuokos registravimą;

                        5.11. rengia ir išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;

                        5.12. Įtraukia į aspakitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėse sudarytas santuokas, apskaito bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;

                        5.13. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, užsiennio valstybėje nutrauktą santuoką, užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsienio valstybės piliečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį;

                        5.14. renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

                        5.15. užtikrina materialinių vertybių saugojimą ir tikslingą naudojimą, tvarko metrikų archyvą, rūpinasi jo kaupimu ir saugojimu;

                        5.16. rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

                        5.17. pagal savo kompetencija priima interesantus, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais;

                        5.18. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją viešojo administravimo ir kitoms institucijoms bei fiziniams asmenims;

                        5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus pagal kompetencija dėl to, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-06 11:29:23

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.