Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Pradžia > Versija neįgaliesiems
  Versija spausdinimui
  Projektas EMPACI

  EMPACI EMPOWERING PARTICIPATORY BUDGETING (PB) IN THE BALTIC SEA REGION - DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO (PB) ĮGALINIMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE

  https://interreg-baltic.eu/ | https://projects.interreg-baltic.eu/projects/empaci-191.html#information

  Europos sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programa 2014-2020, Nr. #R084.

  Pagrindinis projekto tikslas - projektas sieks išsiaiškinti kaip piliečių dalyvavimas biudžeto planavime galėtų būti integruotas į administravimo procesus ir sprendimų priėmimo procesus savivaldybėse. Projektas padės susipažinti su dalyvaujamojo biudžeto modeliais, taikomais Baltijos regiono šalių savivaldybėse bei išvystyti ir išbandyti dalyvaujamojo biudžeto modelį Rietavo savivaldybėje.

  Nauda savivaldybei - projekto metu Rietavo savivaldybė kartu su kitomis pilotinėmis savivaldybėmis iš Baltijos jūros regiono atliks analizę apie gyventojų dalyvavimą biudžeto sudaryme ir įgyvendinime. Remiantis analizės rezultatais ir keičiantis patirtimi su partneriais, bus formuojama koncepcija ir galimos priemonės dalyvaujamajam biudžetui įgyvendinti. Rietavo savivaldybė įgyvendins bandomąją dalyvaujamojo biudžeto (PB) priemonę praktiškai, pasitelkiant IT įrankius (pvz. ekranas, bėganti eilutė, tinklalapis ar skaitmeninė platforma, ar bet koks kitas IT įrankis tarnaujantis savivaldybei tiek dalyvaujamojo biudžeto tikslams, tiek kitiems savivaldybės viešumo / informavimo / populiarinimo tikslams). Taip pat vyks mokymai, kurių metu bus apmokyti PB komunikatoriai, kurie įgis įgūdžių apie piliečių įtraukimą. Projekto metu vyks partnerių susitikimai, bus keičiamasi patirtimi ir bus išvystytas kontaktų tinklas.

  Projekto trukmė - 30 mėn. nuo 2019 m. sausio 01 d. iki 2021 m. birželio 01 d.

  Bendras projekto biudžetas - 1 878 640,20 EUR., bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas (ERDF) - 1 504 224,15 EUR.

  Rietavo savivaldybės administracijos biudžetas – 61 120,00 Eur, tame tarpe 51 952,00 Eur ERDF (ERPF), savas prisidėjimas – 9 168,00 Eur (15 proc.), 7,5 proc. kompensuoja VRM.  Grynasis savivaldybės prisidėjimas 4 584,00 Eur. Finansavimo pobūdis – kompensavimas.

  Vedantysis projekto partneris/paraiškovas:

  • University of Rostock (Rostoko universitetas) DE.

  Projekto partneriai:

  • City of Bützow (Butzovo miestas) | DE;
  • Pferdemarktquartier (Pferdemarktquartier ne pelno siekianti asociacija) | DE;
  • Public Institution Klaipėda University (VšĮ Klaipėdos universitetas) | LT;
  • Rietavas Municipality Administration (Rietavo savivaldybės administracija) | LT;
  • Pulic Institution Rietavas Tourism and usiness Information Centre (VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras) | LT;
  • Vidzemes planning region (Vidzemes planavimo regionas) | LV;
  • Social innovation centre (Socialinių inovacijų centras) | LV;
  • Regional Development Agency in Bielsko-Biala (Bielsko-Biala regioninės plėtros agentūra) | PL;
  • Baltic Institute for Regional and European Concern BISER (Baltijos regioninio ir Europos koncerno „BISER“ institutas) | PL;
  • Telšiai District Municipality Administration (Talšių rajono savivaldybės administracija) | LT;
  • University of Tampere (Tampere technologijų universitetas) | FL;
  • Lahti University of Applied Sciences (Lahti taikomųjų mokslų universitetas) | FL.

   

  Projekto vadovas Vytautas Dičiūnas, el.p. vytautas.diciunas@rietavas.lt

  Informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Rietavo savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Norint kurti dalyvaujamąjį biudžetą, reikia žinoti, kokioje padėtyje esame

  Participatory Budgeting in the BSR: Status Quo Analysis

  Po ilgo ir nuoseklaus darbo projekto „Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione“ (angl. Empowering Participatory Budget in the Baltic Sea Region, EmPaci) partneriai (vieni iš jų yra Rietavo savivaldybės administracija bei Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras) pristato pirmąjį darbo vaisių – Status Quo analizę.

  Ji pateikia įžvalgas apie dabartinę piliečių dalyvavimo situaciją tiek bendrai, tiek konkrečiai dalyvaujamajame biudžete (DB). Ši analizė koncentruojasi ties EmPaci projekto šalimis partnerėmis – Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Rusija, bei Danija, Estija ir Švedija.

  Analizėje pristatomi trumpi šių šalių aprašymai, piliečių dalyvavimo ir DB definicijos, sėkmingi DB projektai bei potencialios kliūtys ir dalyvaujamojo biudžeto naudojimo skatinimo šiose šalyse būdai. Taip pat šioje Status Quo ataskaitoje yra pateikiama informacija apie savivaldybes, rajonus ir planavimo regionus, kuriuose EmPaci projekto partneriai planuoja įgyvendinti ar atnaujinti dalyvaujamojo biudžeto praktikas.

  EmPaci projekto DB pilotinėms versijoms buvo pasirinktos devynios vietovės: Lahtis (Suomija), Butcovas (Vokietija), Vidžemės planavimo regionas (Latvija), Rietavas ir Telšiai (Lietuva), Bielsko-Biala (Lenkija), Moskovskaya Zostava/ Sankt Peterburgo Maskvos regionas, Suoyarvi miesto tipo gyvenvietė Karelijos Respublikoje ir Gatčinos rajono savivaldybė Leningrado regione (Rusija).

  Šios vietovės gan stipriai skiriasi savo aplinka, finansinėmis galimybėmis, gyventojų charakteristika ir teisinėmis sistemomis. Joms taip pat priskiriamos skirtingos pradinės DB įgyvendinimo stadijos – nuo pradinės iki kelių sėkmingai įgyvendintų ciklų. Todėl visos vietovės patiria skirtingus iššūkius, tokius kaip darbo pradžios ir darbo tęstinumo kliūtys.

  „Jeigu padaryti šią informaciją, žinias ir naudingas praktikas viešai prieinamomis, suinteresuotuosios šalys galėtų rasti savo regionui ar savivaldybei pritaikomos inspiracijos. Klausimai, kaip kad „Kaip dalyvaujamasis biudžetas galėtų atrodyti mūsų savivaldybėje?“ ar „Ką mes galėtume pakeisti, tam kad pagerintume dalyvaujamojo biudžeto procesą?“, yra vizijos kūrimo pamatai. Būtent dėl šios priežąsties šis dokumentas siekia sukurti gebėjimus įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą Baltijos jūros regione”, – rašo projekto partneriai.

  „Status Quo“ analizė yra tik vienas iš pirmųjų „EmPaci“ projekto rezultatų. Netrukus, artimiausiais mėnesiais, planuojama paskelbti kitą medžiagą:

  DB gerųjų praktikų gidą (angl. A guidebook PB Blueprint): bus išanalizuoti sėkmingi DB projektai ir pristatytos geriausios praktikos, taip pat ir už BSR ribų;

  DB prieigų vadovas ir aprašymai (ang. Guide and description of the PB approaches) (pvz. vietiniai pritaikymai);

  vadovas praktikams, kaip įgyvendinti DB (angl. Guidebook for practitioners on how to implement PB);

  Viešojo biudžeto sudarymo priemonės funkcijų matrica (angl. Public Budgeting Tool Feature Matrix) su interaktyviomis atrankos ir filtravimo galimybėmis;

  Interaktyvus vadovas ir įvairi mokymų medžiaga (angl. Online Manual and different Training materials) DB organizatorių ir edukacinių veiklų palaikymui;

  Komunikacijos ir sklaidos planas (KSP) (ang. Communication and Dissemination Plan (CDP)), skirtas geriau suprasti, kaip organizuoti šiuos procesus.

  Tinklapyje www.empaci.eu galima sužinoti daugiau apie projektą ir naujausius nacionalinių partnerių, dalyvaujančių projekte, rezultatus ar socialines ataskaitas.

  DB yra demokratiškas sprendimų priėmimo procesas, kuriame dalyvauja paprasti žmonės rengiant ir priimant savivaldybės ar valstybės biudžetą. Baltijos jūros regione tik kelios savivaldybės reguliariai taiko DB procesą.

  Projekto EmPaci informacija

  Luisella Planeta Leoni nuotrauka iš Pixabay


  Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-26 15:07:03

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.