Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Pradžia > Versija neįgaliesiems
  Versija spausdinimui
  Tarptautinis bendradarbiavimas

  RYŠIAI SU UŽSIENIU

  PASIRAŠYTA  PARTNERYSTĖS  IR  BENDRADARBIAVIMO  SUTARTIS

  2019 m. rugsėjo 27-ąją Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Karlshamno (Švedija) savivaldybės meras Per-Ola Mattsson pasirašė savivaldybių partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį.

  Neeilinis Rietavo savivaldybės tarybos posėdis šįkart vyko neįprastoje vietoje. Tarybos nariai, administracijos darbuotojai, biudžetinių įstaigų vadovai ir atstovai rinkosi Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje. Meras Antanas Černeckis, pasveikinęs rietaviškius ir svečius iš Švedijos, žodį suteikė Karlshamno savivaldybės merui Per-Ola Mattsson ir tenykštės tarybos vicepirmininkui Magnus Gardebring. Po to abu merai pasirašė sutartį, kuria siekiama skatinti lietuvių ir švedų tautų sutarimą ir draugystę. Draugystės sutartis, pasak abiejų merų, skatins Rietavo ir Karlshamno savivaldybių, šių dviejų savivaldybių įmonių, organizacijų ir verslo plėtrą.

  Sutartyje numatytos prioritetinės bendradarbiavimo sritys: „kartu vykdyti tyrimų ir plėtros projektus; skatinti verslo plėtrą ir augimą; inicijuoti tarptautines švietimo veiklas, pagrįstas savivaldybių ir verslo bendruomenių poreikiais; dalintis patirtimi ir savivaldybių valdymo ir demokratinės plėtros modeliais. Bendradarbiavimas sukurs pridėtinę vertę Rietavo ir Karlshamno savivaldybių gyventojams ir verslui, prisidės kuriant konkurencingumą ir tvarią plėtrą. Abi šalys įsipareigoja išsaugoti gerus savivaldos organų santykius ir remti praktinį šios sutarties veiklos įgyvendinimą. Mainų programų įgyvendinimas vyks pagal partnerių susitarimą ir suderintas programas, jų gaires, finansavimo būdus ir pan.“

  Pasirašant sutartį dalyvavo Karlshamno savivaldybės tarybos pirmininkė Mari Salstrom, pirmoji šios tarybos vicepirmininkė Gertrud Ivarson, antrasis vicepirmininkas Magnus Gardebring ir Netport mokslo parko atstovė Mari Bjork.

   

  -------------------------------------------------------

  PASIRAŠYTA SUTARTIS SU NAUJAIS BIČIULIAIS

  2014-ųjų gegužės 30-ąją ateinančius į Rietavo savivaldybės administracijos pastatą smagiu maršu pasitiko Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos dūdoriai. Salėje skambėjo Oginskio polonezas, kurį ir šeimininkai, ir svečiai – lenkai ir latviai - išklausė atsistoję.

  Savivaldybės meras Antanas Černeckis sakė, kad labai svarbu pažinti kitų tautų kultūrą, paveldą, o tai geriausiai padaryti galima betarpiškai bendraujant vieniems su kitais. Užsimezgusia draugyste džiaugėsi ir Kętrzyno valsčiaus viršaitis Slavomiras Jarosikas. Jam pritarė kartu atvykę jo pavaduotojas Marekas Olševskis ir tarybos pirmininkas Andžejus Senkievičius.

  Garsiai perskaičius sutartį, ji buvo pasirašyta. Sutartyje sakoma, kad „Kętrzyno valsčius (Lenkija) ir Rietavo savivaldybė (Lietuva), suvokdami daugiametę bendrą istoriją, būdami visateisiai Europos Sąjungos nariai, pripažindami abiejų tautų indėlį į Europos bendruomenės plėtrą, nusprendžia sukurti valsčiaus ir savivaldybės partnerystę.

  Partnerystės tikslas – užmegzti, puoselėti ir remti valsčiaus ir savivaldybės gyventojų organizuojamas iniciatyvas švietimo, kultūros, ekologijos, ūkio, bendruomenių veiklos ir sporto srityse.

  1. Kętrzyno valsčius ir Rietavo savivaldybė rems bendro pažinimo ir tarpusavio supratimo procesus, skatins abiejų savivaldos institucijų ir gyventojų tarpusavio kontaktus, bendrus sumanymus ir pasikeitimą patirtimi.

  2. Savivaldybė ir valsčius pagal turimas galimybes rems gyventojų veiksmus, siekiant geriau pažinti savo partnerį.

  3. Partneriai rems institucijų, bažnyčių, sąjungų ir įmonių siekius tarpusavy bendradarbiauti, keistis patirtimi, delegacijų vizitais, kurių tikslas suartinti abi visuomenes.

  4. Partneriai ypatingai rems jaunimo mainus ir jų rodomas iniciatyvas.

  5. Partneriai, institucijos, sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos rengs bendrus projektus, siekdami gauti ir panaudoti Europos Sąjungos fondų finansinę paramą.

  6. Valsčiaus ir savivaldybės bendradarbiavimas, kurio tikslas – pasikeisti patirtimi ir informacija, vyks šiose srityse:

  6.1. ekologijos ir aplinkosaugos;

  6.2. sporto, kultūros, mokslo ir švietimo;

  6.3. sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos;

  6.4. žemės ūkio ir vietinės pramonės;

  6.5. darbo rinkos.

  7. Didelę reikšmę plečiant bendradarbiavimą šiose srityje turės žmonių dalyvavimas rengiant parodas, muges ir simpoziumus, jaunimo organizacijų, kultūros institucijų, mokyklų, sporto klubų ir kitų organizacijų bendri sumanymai ir projektai.

  8. Mainų programų įgyvendinimas vyks pagal partnerių susitarimą ir suderintas programas, jų gaires, finansavimo būdus ir pan.

  9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

  10. Sutartis sudaryta 2 vienodą galią turinčiais egzemplioriais lenkų ir lietuvių kalbomis.“

  Humoro nestokojantis Gulbenės rajono (Latvija) savivaldybės tarybos pirmininkas Nikolajus Stepanovas prisipažino, kad jis supažindino su rietaviškiais jau anksčiau Gulbenės partneriais tapusius lenkus ir sakė jaučiantis atsakomybę. „Jaunai porai, - sakė jis, - duonai ir druskai duosiu latviškų eurų ir vizitinę kortelę su „pagalbos“ telefonais, jeigu kartais susipyktų. Kartu atvykusios Guna Švika ir Edita Silkena įteiks krepšelius su šaukštais, šakutėmis ir kitokiais pradžiai gyvenimo reikalingais daiktais.“

  Vėliau latviai ir lenkai lankėsi dviejose seniūnijose. Jie apžiūrėjo pagal projektą sutvarkytą Daugėdų seniūnijos pastatą pabendravo su seniūne Asta Globiene. Medingėnuose svečiai apžiūrėjo renovuotus kultūros namus, tačiau didžiausią įspūdį jiems paliko bažnyčia.

   

   

  Laiko  išbandyta  draugystė

  Rietavo draugystė su Zarbeku (Saerbeck, Vokietija), prasidėjęs 1996-aisiais, dar labiau sustiprėjo Rietavui atgavus savivaldą.

  2001 m. gegužės 25 d. Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Zarbeko meras Wilfridas Rosas pasirašė oficialią bendradarbiavimo sutartį, kurioje sakoma:

  „Mes, Saerbecko ir Rietavo savivaldybių bendruomenių atstovai, vykdydami savo Tarybų sprendimus ir siekdami tautų tarpusavio supratimo, užmezgame partnerystės ryšius.

  Ši mūsų partnerystės sutartis padės keistis informacija ir vietinės savivaldos patirtimi, išplėsti galimybes užmegzti tiesioginius ryšius tarp visuomeninių organizacijų , įmonių ir kompanijų abiejuose regionuose.

  Siekdami, kad mūsų bendruomenių piliečiai suprastų vieni kitus, kad tarp jų užsimegztų tvirta draugystė, padėsime jiems susitikti ir bendrauti. Sieksime, kad pagarba vienas kitam didėtų, o skirtingos mūsų tradicijos ir tautinis savitumas būtų gerbiami.

  Mūsų partnerystė – indėlis į Europos tautų bendradarbiavimą ir turi tarnauti pagarbai, tolerancijai ir taikai tarp visų tautų, bendradarbiavimo su kitais Europos ir viso pasaulio regionais skatinimui.

  Tik nuo mūsų geros valios priklauso, kaip mes išnaudosime galimybę plėsti bendradarbiavimą.“

  Partnerystė sutvirtinta ir rankos paspaudimu

  Po penkerių metų draugystės dar kartą pasirašoma sutartis

  Zarbeko bendruomenė padeda socialiai remiamoms Rietavo šeimoms, nukentėjusiems gaisro metu, prispaustiems sunkių ligų ir kitų nelaimių ( yra įsteigtas Bendruomenės rėmimo fondas). Rietavo priešgaisrinės komandos technikos ūkis pasipildė automobiliu, atkeliavusiu iš Vokietijos. Nors automobilis nenaujas (28 metų senumo), tačiau nuvažiavęs buvo tik 14 tūkst. kilometrų. Jame yra visa, ko reikia efektyviam ugniagesių darbui – galingas siurblys, kopėčios, rankovės, žarnos.

  Gaisrinės automobilio raktelius V. Rosas perduoda A. Černeckiui

  Meras A. Černeckis su Zarbeko ir Rietavo gaisrininkais

  Zarbeko bendruomenės atstovai dažnai lankosi vieni pas kitus, dalyvauja įvairiose šventėse – Mykolinėse, Joninėse ir kt. Rietaviškiai taip pat keletą kartų per metus kviečiami senų savo draugų dalyvauti įvairiose šventėse ir šiaip pasisvečiuoti jų namuose.

  Jaunieji Rietavo meno mokyklos muzikantai Zarbeke

  Rietave vykusioje Telšių apskrities dainų šventėje

  2011 birželio 2-osios pavakare prie Rietavo savivaldybės ribos buvo sutikti dviračiais iš Zarbeko atmynę ir 1602 kilometrus įveikę Hansas Kioningas ir Herbertas Dyselis. Savivaldybės dviratininkai atlydėjo juos į Rietavo aikštę, kur svečių jau lūkuriavo nemažai vietinių gyventojų. Čia buvo sutikti ir kiti bičiuliai iš Zarbeko. Iškilmingame Žemaitijos kolegijoje vykusiame suėjime atnaujintas sutartis pasirašė Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Zarbeko burmistras Vilfridas Rosas.

  Už ypatingus nuopelnus Rietavo savivaldybei Rietavo Garbės piliečio vardas suteiktas Zarbeko burmistrui Vilfridui Rosui ir Zarbeko-Rietavo bendruomenių partnerystės draugijos vadovui Hermanui Josefui Vilebrantui. Įamžinant daugiau nei dešimtmetį trunkančią bičiulystę, alėja, kuria jaunimas skuba į gimnaziją, pavadinta Zarbeko vardu. Šioje ceremonijoje dalyvavo ne tik oficialūs atstovai, bet ir nemažas praeivių būrys. Su malonumu visi apžiūrėjo išilgai alėjos eksponuojamus mažųjų rietaviškių piešinius apie įvairių tautų draugystę.

  Bendradarbiavimo sutartis pasirašoma po dešimties metų

  Rietavo Garbės piliečių gretas papildė du bičiuliai iš Zarbeko

  Rietave jau yra Zarbeko alėja

  http://partnerschaftsverein-rietavas-saerbeck.de/

  Bičiulystė  su  bendruomene  iš Latvijos

  Draugystė su Gulbene (Latvija) prasidėjo 2005-ųjų pavasarį, kuomet  grupė kaimyninės šalies kultūros darbuotojų, ieškojusių galimų bendradarbiavimo partnerių Lietuvoje, užsuko į Rietavą. Matyt, pats miestas, jo apylinkės ir čionykščiai žmonės jiems patiko, nes tų pačių metų rugsėjo pabaigoje atvykę į Mykolines Latvijos atstovai pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą.

  2006-ųjų  gegužės 26 d. Rietavo savivaldybės delegacija dalyvavo verslininkų dienose Gulbenėje. Tądien Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Gulbenės rajono tarybos pirmininkas Nikolajus Stepanovas pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Jos tikslas – sudaryti palankias kontaktų tarp žmonių ir organizacijų vystymo sąlygas.

  Sutartyje numatoma, kad šalys vystys bendradarbiavimą šiose srityse:

  • transportas ir jo infrastruktūra;
  • ryšiai;
  • elektros, dujų, vandens tiekimas;
  • pramonė ir žemės ūkis, prekyba ir paslaugos, statyba;
  • komunalinis ūkis – valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba, atliekų utilizavimo punktų įrengimas;
  • palankių sąlygų vykdomosios ir vykdančiosios valdžios organams susipažinti su kaimyninių teritorijų administracijos veikla ir kontaktams užmegzti sudarymas;
  • švietimas, mokslas, profesinis mokymas;
  • bendradarbiavimas nušviečiant socialinį-ekonominį ir visuomeninį politinį šalių bei artimojo ir tarptautinio pasienio teritorijų gyvenimą;
  • kultūra;
  • laisvalaikis ir sportas (orkestrai, parodos, sportiniai renginiai, poilsio namai ir stovyklos, jaunimo centrai);
  • sveikatos apsauga;
  • turizmas;
  • informacija ir pagalba ekologinių ir stichinių nelaimių, katastrofų ir epidemijų atvejais, o taip pat – bendradarbiavimas likviduojant jų padarinius (gaisrai, potvyniai, aviakatastrofos, žemės drebėjimai);
  • natūralios gamtinės aplinkos išsaugojimas ir atkūrimas, racionalus gamtos resursų naudojimas (poilsio zonų, gamtos parkų apsauga, aplinkos taršos kontrolė);
  • kitos Šalių kompetencijoje esančios bendradarbiavimo sritys.

  Sutartis pasirašyta Gulbenėje

  Pasirašius sutartį abi šalys pasikeitė dovanomis ir savivaldybių atributika

  Abiejų šalių bendruomenių atstovai ne kartą lankėsi vieni pas kitus, dalyvavo įvairiose šventėse.

  2011 m. birželio 3-ąją atnaujintą bendradarbiavimo sutartį pasirašė Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir  Gulbenės rajono tarybos pirmininkė Sandra Daudzina.

  Pokalbis laisvą minutę, likusią iki Joninių šventės

  Latviai Telšių apskrities dainų šventėje, vykusioje Rietave

   

  AKTYVIOS BENDRUOMENĖS PASIKEITĖ PATIRTIMI

   

  Europos Sąjungos programos “Europa piliečiams“ dėka ir mūsų miesto partnerio Latvijoje Gulbenės savivaldybės administracijos šiai programai pateikus projektą „Aktyvių bendruomenių patirčių pasikeitimas“, liepos pradžioje Rietavo savivaldybės atstovai Gulbenėje susitiko su savo partneriais ir svečiais iš Vengrijos Balmazujvaros savivaldybės. Rietavo savivaldybei atstovavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Aužbikavičius, Kanceliarijos vedėja Jūratė Šedvilaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pavaduotojas sportui Mantas Vaičekauskas, jaunimo reikalų koordinatorius Egidijus Gricius ir trys aktyvūs Savivaldybės jaunuoliai - Silvija Pacukonytė, Indrė Aleksandravičiūtė ir Alfredas Drukteinis.

              

         Projekto dalyviai

  Tarptautinio projekto tikslas - labiau išplėtoti bendradarbiavimą tarp kartų, tarptautinius ryšius, aktyvų piliečių dalyvavimą vietos ir taptautinėje veikloje. Projekto veiklos buvo grįstos skirtingų kultūrų, kartų, lyčių bendradarbiavimo pagrindu, pasitelkiant folkloro elementus, fotografijos kalbą. Kadangi visų šalių atstovų grupėse buvo ir vietos valdžios atstovų, jie turėjo puikią galimybę pasidalinti savo šalių patirtimi ir žiniomis, kaip aktyvinti visuomenę ir įtraukti piliečius į aktyvesnį bendradarbiavimą, ypač - tarp miestų partnerių.

  Projektas prasidėjo bendru dalyvių susitikimu Gulbenės savivaldybės tarybos salėje. Pristatymų ir diskusijų metu patneriai susipažino su valdžios struktūrų veikla (ypač socialinėje srityje). Visus domino klausimai, susiję su jaunimo ir senjorų integracija į visuomeninę veiklą. Pristatymų apibendrinimo metu padaryta išvada, kad šioje srityje ir Lietuvoje, ir Latvijoje situacija yra panaši, vengrai išsiskyrė tuo, kad kultūriniam piliečių aktyvinimui, tradicijų puoselėjimui skiriama daugiau lėšų. Visi dalyviai sutarė, kad socialinės veiklos srityje nėra amžiaus limito, visi piliečiai yra vienodai skatinami ir turi galimybę dalyvauti.

  Pirmas delegacijų susitikimas Gulbenės savivaldybės administracijoje

  Projekto programos eigoje vyko interaktyvus pristatymas apie fotografiją. Stamrienos gyvenvietėje (Stamrienos seniūnija, 12 km nuo Gulbenės) visi galėjo praktiškai išmėginti savo įgūdžius žvelgdami pro fotoparato objektyvą. Čia dalyviai susipažino su Europos savanorių tarnybos (EST) projekto „Kilograms piedribas“ (Kilogramas bagažo) vykdoma veikla. Tarp 10 šio tarptautinio projekto dalyvių buvo ir du iš Rietavo savivaldybės Liolių seniūnijos - Vilmantas Štulpinas ir Sandra Jonušaitė. Tarptautinių savanorių mėnesio veikla buvo susijusi su pasirengimu Gulbenės savivaldybės šventei, kuri šiais metais buvo organizuota Stamrienoje.

  Kad dalyviai geriau susipažintų su Gulbenės savivaldybėje vykdoma socialinio aktyvinimo veikla, į programą įtraukti ir studijų vizitai Gulbenės kultūros centre, Istorijos muziejuje, Lizumo ir Rankos seniūnijose.

  Projekto dalyvių kultūriniai mainai įvyko specialiai organizuotame įvairių kartų tarpkultūriniame renginyje. Šiame renginyje dalyvavo ne tik Lietuvos, Latvijos, Vengrijos atstovai, bet ir EST projekto dalyviai iš Prancūzijos, Ispanijos, kito tuo metu įgyvendinamo senjorų projekto „Nature Nurture“ (Gamta ugdo) dalyviai iš Anglijos. Tarpkultūrinio vakaro metu dalyviai mokėsi skirtingų tautų šokių, žaidimų, klausėsi pristatymų, dainų, ragavo tradicinių patiekalų.

   

  Tarpkultūrinis vakaras

  Projekto pabaigą vainikavo Stamrienoje vykusi Gulbenės savivaldybės šventė. Dalyviai galėjo pasisemti daug patirties šventės organizavimo ir gyventojų įtraukimo dalyvauti srityje. Mugė, koncertai, technikos paradas, 365 degančių laužų skulptūros ant ežero, fotoparodos, jaunimo takas buvo labai išradingai organizuoti 6 km spinduliu aplink gyvenvietėje esantį ežerą.

   

   

  Šventės akimirkos

  Rietaviškiai dalyvavo iškilmingame geros valios akte miestų dvynių partnerystės tarp Gulbenės ir Balmazujvaros savivaldybių sutarties pasirašymo ceremonijoje. Šalys susitarė bendradarbiauti ekonominėje, švietimo, sporto, kultūros srityse ir geranoriškai dalyvauti visose įmanomose veiklose vystant tarptautinius įsipareigojimus.

  Sutarties pasirašymas

  Projektas „Aktyvių bendruomenių patirčių pasikeitimas“ - dar vienas geras Europos piliečių gebėjimo ir konsoliduoto tarpkultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys. Rietavo delegacijai Gulbenėje praleistos dienos buvo graži investicija į ateities bendradarbiavimo su užsienio partneriais galimybes.

  Šis projektas paremtas Europos Komisijos. Ši publikacija atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos tikslumą.

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-30 13:42:43

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.