Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Pradžia > Versija neįgaliesiems
  Versija spausdinimui
  Neformalus vaikų švietimas

  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮGYVENDINIMO

  RIETAVO SAVIVALDYBĖJE PLANAS

   

   

  NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:

  NVŠ – neformalusis vaikų švietimas

  NŠA – nacionalinė švietimo agentūra

  KTPRR – kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras

  (https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/)

  MR – mokinių registras (https://mokiniai.emokykla.lt/)

  ŠMIR – švietimo ir mokslo institucijų registras (www.smir.smm.lt)

  ŠVIS – švietimo valdymo informacinė sistema (www.svis.smm.lt)

   

  1 ŽINGSNIS (Savivaldybės administracijai)

   

  REIKALINGA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

   

  Švietimo teikėjai, norintys vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas nuo einamųjų metų vasario 1 d., pateikia paraišką iki lapkričio 10 d., planuojantys programas vykdyti nuo einamųjų metų spalio 1 d. programos paraišką teikia iki rugpjūčio 10 d. Paraiškos pateikiamos Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Programos vertinimos 2 kartus per metus.

  NVŠ programos vykdomos einamųjų metų vasario – birželio mėn. ir spalio – gruodžio mėn.

  Reikalingi dokumentai

  Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir įgyvendinimo Rietavo savivaldybėje koordinatorė – Švietimo, kultūros ir sporto skryriaus vyr. specialistė Jolanta Grevienė, el. p. jolanta.greviene@rietavas.lt, tel. (8 448) 73 226

  2 ŽINGSNIS (NVŠ teikėjams)

   

  NVŠ TEIKĖJO REGISTRACIJA ŠMIR‘e, PROGRAMOS

  REGISTRACIJA KTPRR‘e IR SAVIVALDYBĖJE

   

  Užsiregistruoti į ŠMIRĄ. Laisvieji mokytojai (fiziniai asmenys) kreipiasi į ŠMIR‘o tvarkytoją Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (vyr. specialistė Jolanta Grevienė, el. p. jolanta.greviene@rietavas.lt, tel. (8 448) 73 226), institucijos (juridiniai asmenys) – pagal registracijos adresą į juridinių asmenų registrą.

  Švietimo teikėjai pateikia:

  1. Duomenų registravimo kortelę (laisvieji mokytojai ir institucijos).

  2. Verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą (tik laisvieji mokytojai).

  3. Galiojančius nuostatus ar įstatus (tik institucijos).

  NVŠ teikėjai, pakeitę savo kontaktinę ir kitą informaciją, t. y. nuostatus ar įstatus (tik institucijos), verslo liudijime ar individualios veiklos pažymėjime nurodytus duomenis (tik laisvieji mokytojai), privalo pakeitimus pateikti ŠMIR‘o tvarkytojui, kad jis galėtų pakeisti duomenis ir ŠMIR‘e. Jeigu įstaiga jau registruota ŠMIR‘e, iš naujo registruotis nereikia

  Užsiregistruoti į KTPRR:

  1. Pačiam NVŠ teikėjui per www.ktprr.smm.lt, pildoma elektroninė forma.

  2. Norint užsiregistruoti į KTPRR, reikia užpildyti: teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR, Teikėjo anketa) ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR, Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus dokumentus (juos galite rasti www.ktprr.smm.lt ) siųsti NŠA Infrastruktūros plėtros departamentui  - Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius.

  Užregistruotas teikėjas el. paštu gauna prisijungimo prie KTPRR duomenis. Kai teikėjo teikta programa registre įregistruojama, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, teikiamą Savivaldybei

  Tuo atveju, kai NVŠ teikėjas programas vykdo skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą. NVŠ teikėjai nevykdomas programas, kurios nebuvo pratęstos, privalo išregistruoti.

  Antrą kartą akreditacijai teikiama programa (įvykdyta) turi būti atnaujinta arba užtikrinama, kad programą lankys kiti mokiniai

  Jeigu NVŠ teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, teikėjas toms savivaldybėms turi pateikti programų paraiškas; laukti Savivaldybės sprendimo dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Skenuota NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma turi būti prisegta prie programos KTPRR registre

  3 ŽINGSNIS (Savivaldybės administracijai)

  NVŠ PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMAS

  Programas vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nepriklausomų recenzentų grupė, kuri vertinimo išvadas (Aprašo 2 priedas) pateikia Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijai. Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija) nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis.

  Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į vertinimo komisijos siūlymus, akredituoja nurodytas programas ir skiria finansavimą.

  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta  komisija, atsižvelgdama į esamą NVŠ vykdymo situaciją ir poreikį ją gerinti, gali nustatyti prioretus NVŠ programoms, kurios yra STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties, skatinančioms gamtos mokslų, techonologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas ir, kurios neįgyvendinamos  kitų Savivaldybėje veikiančių teikėjų. Prioritetinėje programoje dalyvaujančiam vaikui nustatoma didesnė NVŠ lėšų suma.

  Savivaldybės skiriamų NVŠ lėšų vienam mokiniui dydis per mėnesį negali būti nustatytas didesnis negu NVŠ teikėjo deklaruojama paslaugos kaina (iš viso) vienam mokiniui per mėnesį.

  Komisija įvertinusi vykdomas/akredituotas programas gali nuspręsti pratęsti jų atitiktį (akreditaciją).

  Savivaldybės skiriamų NVŠ lėšų vienam mokiniui dydis negali būti mažesnis negu 10 Eur ir didesnis negu 20 Eur per mėnesį

  4 ŽINGSNIS (NVŠ teikėjams)

   

  GAUTI LEIDIMĄ DIRBTI SU MOKINIŲ REGISTRU

  Užpildyti ir pasirašyti Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį). Prašymo ir pasižadėjimo formas galima rasti

  http://portalas.emokykla.lt/mokiniuDB/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/Forms/AllItems.aspx /.

  Dokumentai siunčiami:

  • savivaldybių pavaldumo įstaigos (NVŠ mokyklos, kultūros centrai ir t. t.) siunčia atsakingam už Mokinių registrą Savivaldybės darbuotojui (vyr. specialistė Jolanta Grevienė, el. p. jolanta.greviene@rietavas.lt, tel. (8 448) 73 226)
  • kiti NVŠ teikėjai dokumentų originalus siunčia Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamentui – Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius.

  Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai įstaigos vadovas!).

  Laisvieji mokytojai Prašymo grafoje „Naudotojo užimamos pareigos institucijoje“ įrašo – „Laisvasis mokytojas“, grafos „Institucijos kodas“ ir „Institucijos pavadinimas“ lieka neužpildytos.

  Prašant suteikti duomenų tvarkytojo teises, būtina pažymėti: mokinio registravimą ir koregavimą, mokinio NVŠ krepšelio skaičiavimą, sąrašų formavimą.

  Būtina pasitikrinti neformaliojo švietimo programas AIKOS puslapyje, ar matoma teikėjo programa yra akredituota.

  Jeigu teikėjo programa užregistruota KTPRR, bet neakredituota, Mokinių registre neakredituotoje programoje vaikui nebus galimybės pažymėti NVŠ tikslinio finansavimo datos –   nuo kada ir datos iki kada yra finansuojamas vaiko ugdymas.

  Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel. (8 5) 235 6143

  5 ŽINGSNIS:

  (NVŠ teikėjams)

   

  NVŠ TEIKĖJŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

  NVŠ teikėjai ir vaikų tėvai (globėjai) sudaro paslaugų teikimo sutartį, užpildydami elektroniniu būdu (Aprašo 3 priedas) pagal rekomenduojamą pavyzdį

   /go.php/lit/Neformalus-vaiku-vietimas/2

  • už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);
  • 14–17 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;
  • 18 metų ir vyresnis asmuo sutartį gali pasirašyti pats.

  Į NVŠ programas registruojami tik vaikai, besimokantys bendrojo ugdymo mokykloje (išskyrus suaugusiųjų programas) ir profesinės mokyklos mokiniai, ne vyresni negu 19 metų.

  Sudarytos NVŠ teikėjo ir mokinių tėvų paslaugų teikimo sutartys, lankomumo žurnalas ir grafikas(-ai) pas NVŠ teikėjus saugomi iki 2029 m. gruodžio 31 d.

  Jeigu NVŠ lėšų yra mažiau negu vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ teikėjo siūlomoje programoje, rekomenduojama NVŠ teikėjui pirmumo teisę skirti vaikams, kurie turi teisę į socialinę paramą Socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka; vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų; vaikams, kurie nelanko jokios Savivaldybės lėšomis finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo programos; besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas toje savivaldybėje

  6 ŽINGSNIS (Savivaldybės administracijai ir NVŠ teikėjams)

  SAVIVALDYBĖS IR NVŠ TEIKĖJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

  Savivaldybės administracijos direktorius ir NVŠ teikėjai pasirašo neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį (sausio mėn., rugsėjo mėn.).

  • NVŠ teikėjų įsipareigojimai:
  • Sumažinti mokiniui NVŠ programos kainą per mėnesį Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu skiriamu dydžiu.
  • Organizuoti ugdymo procesą pagal informaciją, pateiktą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje, ir pateiktą užsiėmimų grafiką.
  • Tvarkyti mokinių registro duomenis (sudarius paslaugų teikimo sutartis su mokinių tėvais (globėjais), per tris darbo dienas registruoti mokinius Mokinių registre; mokiniams baigus programą ar nutraukus paslaugų teikimo sutartį, per 3 darbo dienas išregistruoti mokinius iš Mokinių registro).
  • Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną išsaugoti NVŠ finansavimo išrašą iš mokinių registro ir jo kopiją pateikti Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
  • Nekeisti Mokinių registro duomenų einamųjų metų kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.
  • Vykdyti mokinių lankomumo apskaitą.
  • Užsiėmimų grafiką pildyti KTPRR.
  • Tvarkaraščio pasikeitimus, papildymus pakeisti KTPRR iš karto, kai kas nors keičiama, bet ne vėliau, kaip 2 darbo dienos iki užsiėmimų. Informuoti Savivaldybės atsakingą asmenį, kai papildyti/pakeisti infromacijos KTPRR neįmanoma (ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienos iki užsiėmimų pradžios).
  • Supažindinti paslaugos gavėjus su renkamais asmens duomenimis ir jų naudojimu;
  • Laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 ir 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-696 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3435b96072c511e8ae2bfd1913d66d57;
   • Saugoti sudarytas paslaugų teikimo sutartis, lankomumo žurnalą ir grafiką (-us) iki 2029 m. gruodžio 31 d.
   • NVŠ programos veiklas įgyvendinti ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę ir ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Vieną pedagoginę darbo valandą sudaro 60 min. Vienos pedagoginės valandos tiesioginio kontakto trukmė 45 min., pertrauka 15 min.
   • Savivaldybei pareikalavus, pristatyti sutarčių su vaikais/tėvais (globėjais) kopijas ir kt. dokumentus.
   • Gautas lėšas naudoti tik pagal paskirtį ir kontroliuoti jų panaudojimą.

   

  NVŠ teikėjui pasirašant sutartį, pateikti Savivaldybei NVŠ programų įgyvendinimą

  pagrindžiančius dokumentus:

  • Veiklų vykdymo grafiką (arba suderinus pateikti likus 2 darbo dienoms iki užsiėmimų pradžios).
  • Laisvieji mokytojai pateikia galiojantį individualios veiklos arba verslo leidimą.
  • Dokumentus, suteikiančius teisę dirbti NVŠ mokytoju.
  • Kitus dokumentus (pvz., leidimą- higienos pasą ir t. t.).

  Programų grafikai pildomi KTPRR ir atvaizduojami www.emokykla.lt. Kai nėra galimybės pakeisti/papildyti KTPRR ir atvaizduoti www.emokykla.lt, informacija siunčiama: NVŠ teikėjai → Savivaldybės darbuotojas → renata.simonyte@lmnsc.lt.

  Pildant programos tvarkaraštį KTPRR’e, nurodomas kontaktinis telefono numeris, jį galima nurodyti pildant/redaguojant vykdymo vietą skiltyje „Pastabos“.

   

  7 ŽINGSNIS (Savivaldybės administracijai)

  NVŠ LĖŠŲ PERSKAIČIAVIMAS

   

  • Priklausomai nuo  bendro Savivaldybės NVŠ programose dalyvaujančių vaikų skaičiaus, taikomi skirtingi NVŠ lėšų dydžiai, tačiau NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui negali būti mažesnė negu 10 Eur ir didesnė negu 20 Eur. Prioritetinėje programoje dalyvaujančiam vaikui skiriama 15 Eur/mėn.
  • Esant lėšų trūkumui vienam švietimo teikėjui finansavimas skiriamas  ne daugiau kaip dviems grupėms iki 20 vaikų arba ne daugiau kaip trims grupėms iki 15 vaikų.
  • NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti (laikotarpius mėnesiais nustato Administracija).
  • Savivaldybės administracijos direktorius, nutraukus su teikėju Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį ar pasikeitus NVŠ programas lankančių vaikų skaičiui, lėšas gali perskirstyti tarp Švietimo teikėjų.

   

  8 ŽINGSNIS (NVŠ teikėjams ir

  Savivaldybei)

  NVŠ PROGRAMŲ VYKDYMAS IR JŲ STEBĖSENA

  NVŠ teikėjas ugdymo procesą turi organizuoti pagal informaciją, pateiktą NVŠ programos paraiškos formoje, ir vykdyti sutarties su Savivaldybe nustatytus įsipareigojimus

  NVŠ teikėjai, įgyvendindami programas, privalo laikytis Lietuvos higienos normų HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų“, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3435b96072c511e8ae2bfd1913d66d57), jų pakeitimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais

  NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti.

  NVŠ teikėjas lėšas gali naudoti:

  • Ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, pvz., popieriui, drobei, servetėlėms, dažams, skirtiems popieriui/stiklui/keramikai, aprangai, kostiumams, dekoracijoms, stalo žaidimams, metodinei literatūrai ir t. t.
  • Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniams renginiams organizuoti, jeigu jie tiesiogiai susiję su NVŠ veikla ir buvo numatyti programos turinyje, pvz., nakvynės ir maitinimo paslaugoms, prizams ir t. t.
  • NVŠ mokinių transporto ir dalyvavimo išlaidoms, jeigu keliaujama tikslingai (į renginį, edukacinę ekskursiją, atliekant tyrinėjimus ir pan.), įgyvendinant NVŠ programos turinį, pvz., kurui, transporto priemonių nuomai arba panaudai, starto mokesčiui, bilietams į lankytinus objektus.
  • NVŠ teikėjų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
  • Patalpų, būtinų ugdymo programoms įgyvendinti, nuomai ir komunalinėms paslaugoms.
  • Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

  NVŠ lėšų negalima naudoti:

  • Pramoginių ir poilsio renginių išlaidoms apmokėti.
  • NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą, finansuoti.
  • Rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti.
  • NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

  NVŠ teikėjas lėšų negali naudoti:

  • NVŠ teikėjo verslo liudijimo ar pan. dokumentų įsigijimo išlaidoms.
  • Transporto priemonių įsigijimo ar nuomos išlaidoms NVŠ teikėjui.
  • Už paimtas paskolas bankui mokamoms palūkanoms.
  • Išperkamajai nuomai.
  • Baudoms, finansinėms nuobaudoms ir bylų nagrinėjimo išlaidoms, delspinigiams.
  • Veiklų, vykdomų ne pagal NVŠ programą, išlaidoms.
  • Individualių studijų ar mokymų kursų (skirtų ne profesiniam pedagoginiam tobulėjimui) išlaidoms.
  • Ilgalaikiam turtui įsigyti: staklėms, baldams ir biuro įrangai, kompiuteriams ir jų įrangai, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonėms, garso ir šviesos aparatūrai, muzikiniams instrumentams, mikroskopams ir t. t.
  • NVŠ teikėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos išlaidoms.

  Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vykdo NVŠ teikėjų programų stebėseną, vadovaudamasis „Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarka“.

  Siekiant įgyvendinamų Programų kokybės, Programos lankomos tokiu principu:

  • pagal sudarytą stebėsenos planą;
  • atsitiktinai pasirinkę programas;
  • gavus neigiamų atsiliepimų.

  Vykdant stebėseną gali būti analizuojami ir vertinami NVŠ teikėjo programos įgyvendinimo duomenys:

  • paslaugų teikimo sutartys tarp mokinių tėvų ir NVŠ teikėjo;
  • programoje dalyvaujančių vaikų lankomumas ir lankomumo pokytis;
  • Mokinių registro duomenys ir jų pokyčiai;
  • vaikų lankomumo ir užsiėmimų grafiko dermė;
  • viešinama informacija apie programos eigą, pasiektus rezultatus ir kt.);
  • atsiliepimai (apklausos rezultatai) apie programos įgyvendinimo kokybę.

  Stebint NVŠ teikėjo Programos įgyvendinimą vietoje, rezultatai fiksuojami NVŠ programos įgyvendinimo stebėsenos formoje:

  • Vertinama programos atitiktis NVŠ teikėjo paraiškoje nurodytai (deklaruotai) informacijai apie programą;
  • Vertinamas NVŠ programų vykdymo bendrosios sveikatos saugos reikalavimų laikymasis.

  Stebėsenos metu (negrubūs) pažeidimai fiksuojami stebėsenos lape ir programų vertinimo komisijai pateikiami programų vertinimo metu.

  Programos atitiktis gali būti panaikinta, jeigu teikėjas nesilaiko NVŠ programos vykdymo sutartyje įsipareigojimų ir/ar NVŠ teikėjo paraiškoje nurodyta klaidinga informacija, turėjusi įtakos vertinimo komisijos sprendimui nustatyti NVŠ programos atitiktį, kitais nenumatytais atvejais.

  Apie stebėsenos metu nustatytus (grubius) pažeidimus atsakingi darbuotojai informuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytą NVŠ programų vertinimo komisiją, turinčią teisę siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui panaikinti NVŠ programų akreditaciją

  9 ŽINGSNIS

  (NVŠ teikėjams ir

  savivaldybei)

   

  ATASKAITŲ/ATSISKAITYMŲ PATEIKIMAS

  Pasibaigus kalendoriniams metams, finansavimą gavę  NVŠ  teikėjai:

  • iki einamųjų metų gruodžio 31 d. skirtas ir nepanaudotas lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą, nurodytą Lėšų naudojimo sutartyje;
  • iki kitų metų sausio 10 d. atsiskaito Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriui už panaudotas lėšas pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir pateikia banko išrašą.

  Rietavo savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius už panaudotas valstybės biudžeto lėšas pasibaigus kalendoriniams metams per 20 darbo dienų atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-18 14:33:50

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.