Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Pradžia > Versija neįgaliesiems
  Versija spausdinimui
  Valstybinės žemės nuomos mokestis

  INFORMACIJA VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖTOJAMS

  Valstybinės žemės nuomos mokestis administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Rietavo savivaldybės tarybos 2014 lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-190 patvirtintomis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklėmis ir kitais norminiais aktais.

  Valstybinės žemės nuomos mokestį moka valstybinės žemės sklypų naudotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys:

  1. Kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu.

  2. Kurie turi sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis.

  3. Kurie naudojasi valstybine žeme, kai ji užstatyta jiems nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais iki nuomos ar pirkimo ir pardavimo sutarčių sudarymo.

  Be aukciono nuomojamos valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo vidutinės žemės rinkos vertės (VRV), nustatytos pagal žemės verčių žemėlapius masinio vertinimo būdu, padaugintos iš žemės nuomos mokesčio tarifo. Verčių zonas ir nuomojamų sklypų, registruotų Nekilnojamojo turto registre,  vidutines rinkos vertes galima rasti VĮ Registrų centras interneto svetainėje  http://www.registrucentras.lt/.

  Rietavo savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-103 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų dydžių nustatymo 2017 metų mokestiniam laikotarpiui“ nustatė metinius nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifus 2017 m. Kadangi žemės rinkos vertė pagal žemės verčių žemėlapius atskirose Savivaldybės teritorijose skirtinga, žemės nuomos mokesčio tarifai nustatyti pagal Rietavo savivaldybės teritorijoje nustatytas verčių zonas.

  Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės taryba nustatė neapmokestinamus dydžius fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai (taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), kol jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai), besinaudojantiems žeme Rietavo m. – iki 0,06 ha, kaime – iki 1,00 ha.

  Prašome šių grupių asmenis (jiems negalint – jų globėjus), norinčius pasinaudoti šia žemės nuomos mokesčio lengvata, iki š. m. spalio 1 d. Savivaldybės administracijai (Laisvės a. 3, Rietavas, 112 kabinetas) pateikti negalią įrodančius dokumentus (darbingumo lygio pažymos kopiją).

  Kaip ir ankstesniais metais, žemės nuomos mokestį fiziniams asmenims atsakingas Savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyriaus darbuotojas apskaičiuos ir iki kalendorinių metų lapkričio 1 d. mokesčio deklaracijas išsiųs pagal jų deklaruotą gyvenamąją vietą. Asmenys, kurie naudojasi valstybine žeme ir yra pakeitę gyvenamąją vietą ar visai jos nedeklaravę  ir iki anksčiau nurodyto termino negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijų, nedelsdami turėtų kreiptis į Savivaldybės administracijos  specialistę Viliutę Turskienę (Laisvės a. 3, Rietavas, tel. (8 448) 73 217, el. p. viliute.turskiene@rietavas.lt).

  Juridiniai asmenys, t. y. įmonės, organizacijos, garažų eksploatavimo bendrijos, sudariusios valstybinės žemės nuomos sutartis, taip pat visi juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, bet nėra sudarę valstybinės žemės prie pastato, statinio ar patalpos nuomos sutarties, naudojamai valstybinei  žemei nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir iki kalendorinių metų spalio 15 dienos mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Rietavo savivaldybės administracijos specialistei Viliutei Turskienei (112 kab.). Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais, duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu.

  Juridiniai ir fiziniai asmenys aukciono būdu išsinuomotą žemę deklaruoja ta pačia tvarka ir terminais.

  Valstybinį žemės nuomos mokestį juridiniai ir fiziniai asmenys (gyventojai) turi sumokėti iki 2017 m. lapkričio 15 d.

  Valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas į Rietavo savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT047300010079467040, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas – 73000. Mokesčio gavėjas – Rietavo savivaldybės administracija, kodas – 188747184.

  Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:

  3111 – FA žemės nuomos mokestis

  3112 – FA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka

  3113 – FA žemės nuomos mokesčio delspinigiai

  3121 – JA žemės nuomos mokestis

  3122 – JA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka

  3123 – JA žemės nuomos mokesčio delspinigiai

  Žemės nuomos mokestį  galima  sumokėti:

  1. Bet kurio banko skyriuose.

  2. Pašto įstaigose.

  3. Internetu (jeigu asmuo moka žemės nuomos mokestį už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens kodą, vardą ir pavardę).

  4. „Perlo paslaugos“ terminaluose.

  5. Parduotuvių MAXIMA kasose.

  Primename, kad laiku nesumokėjus žemės nuomos mokesčio už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną skaičiuojami delspinigiai – nuo nesumokėtos mokesčio sumos. Delspinigių dydis lygus tuo metu galiojančiam finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.

  Žemės nuomos mokesčio nepriemoka išieškoma įstatymų nustatyta tarka. Mokesčio nepriemokos išieškojimas atidedamas, jeigu mokesčio mokėtojas kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių prašydamas atidėti ir pasirašo mokesčio nepriemokos sumokėjimo sutartį.

  Teisės aktai

  Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. T1-100 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų dydžių nustatymo 2018 metų mokestiniam laikotarpiui“

  Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T1-103 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų dydžių nustatymo 2017 metų mokestiniam laikotarpiui“.

  Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T1-102 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  Rietavo savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-162 „Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų teikimo pagal atskirus prašymus tvarkos patvirtinimo“.

  Žemės nuomos mokesčio deklaracija juridiniams asmenims.

  Informacija teikiama tel. (8 448) 73 217, kontaktiniai asmenys – Viliutė Turskienė, Ingrida Venckienė.

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-24 11:28:34

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.