Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Pradžia > Versija neįgaliesiems
  Versija spausdinimui
  Lyderių laikas 3

  „Lyderių laikas 3“

  Kūrybinė komanda

  Neformalaus ugdymo grupė

  ----------------------------------------------

  POKYČIO PROJEKTAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE ĮSIBĖGĖJA 

  Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos aštuntoji konsultacija vyko 2018 m. gruodžio 14 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, komandą konsultavo projekto konsultantai Audrius Matiukas ir Sigita Jonaitienė.

  Konsultacijos paskirtis – startavusio pokyčio projekto „Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija“ veiklų aptarimas, iškylančių nesklandumų identifikavimas, tolesnio proceso aktyvinimo numatymas.

  Kūrybinė komanda aptarė, kad Rietavo savivaldybės mokyklų pokyčio projektas „Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija“ startuoja aktyviai. Savivaldybėje suburta Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademijos (RAMA) 9 mokytojų grupė, po 3 mokytojus Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, Tverų gimnazijoje ir Žadvainių pagrindinėje mokykloje. Ši aktyvių mokytojų grupė rinkosi į bendrus pasitarimus, aptarė aktyvių pamokų, netradicinių metodų naudojimo plėtros svarbą. Jau antras mėnuo sutariama, kad visi mokytojai savo mokyklos 5 - 8 klasėse taikys tą patį ugdymo metodą. RAMA grupė ne tik inicijuoja aktyvaus mokymo(si) metodo taikymą, bet ir vertina mokytojų ir mokinių grįžtamąjį ryšį – refleksijos rodo, kam pasirinktas metodas tiko, kam mažiau, ką galima keisti ir tobulinti.

  Konsultacijos metu kūrybinė komanda nusprendė organizuoti projekto Lyderių laikas 3 Rietavo savivaldybės mokyklų forumą , į kurį rinksis LL3 kūrybinė komanda, RAMA mokytojų grupė, visų mokyklų metodinių būrelių pirmininkai. Forumo metu bus pristatoma RAMA grupių veikla skirtingose mokyklose, apibendrintos mokytojų patirtys. Labai svarbu, kad pokyčio projekto metu išbandytos aktyvios veiklos turėtų tęstinumą ateityje – apie pradedama galvoti iš anksto. Numatomo suengti forumo metu bus diskutuojama, kaip užtikrinti projekto veiklų tvarumą, tolesnę aktyvią sklaidą.

  Ptojekto“ Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės mokyklų renginys „Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademijos veiklos aktualijos“ numatomas 2019 m. vasario 22 dieną.

  ----------------------------------------------

  PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ RENGINYS RIETAVO SAVIVALDYBĖS TVERŲ GIMNAZIJOJE

  Rietavo savivaldybės Tverų gimnazijoje 2018 m. lapkričio 13 d. vyko projekto „Lyderių laikas 3“ renginys, kuriame buvo detaliai pristatytas projektas „Lyderių laikas 3 (LL3)“ ir LL3 Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos veikla Tverų gimnazijos švietimo bendruomenei.

  Renginyje dalyvavo 43 dalyviai – Tverų gimnazijos pedagogai, Žadvainių pagrindinės mokyklos pedagogai, taip pat Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos nariai.

  Renginį pradėjo Tverų gimnazijos direktorė, projekto kūrybinės komandos narė Gitana Kužmarskytė. Projekto LL3 Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos vadovė Alma Lengvenienė pristatė kūrybinės komandos veiklą, pokyčio projekto temą „Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija“ ir veiklos modelį. Mokytojai įsijungė į diskusiją, pritardami nuostatai, kad aktyvios veiklos pamokose labai svarbu, todėl renginio tema, kaip didinti mokinių motyvaciją ,labai aktuali pokyčio projekto plėtojimui.

  Norint įvykdyti tam tikrus veiklos pokyčius ugdymo procese, būtina ne tik motyvuoti mokytojai, bet ir motyvuoti mokiniai. Renginio metu seminarą „Kai vaikai nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis“ vedė lektorius Evaldas Karmaza. Lektorius įtaigiai pristatė motyvavimo būdus ir priemones skirtingų amžiaus tarpsnių mokiniams, atkreipė dėmesį į darbo su tėvais svarbą, teikė praktinius pavyzdžius, kūrė praktines situacijas.

  ----------------------------------------------

  PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ RIETAVO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS KONFERENCIJA „AKTYVI PAMOKA. AR AŠ PASIRUOŠĘS?“

  Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys 2018 m. spalio 30 d. Rietavo savivaldybės švietimo bendruomenei buvo skirtas pokyčių projekto temos svarbos ir tikslų aktualizavimui savivaldybės mokyklų bendruomenėms. Renginyje dalyvavo 58 savivaldybės mokyklų pedagogai, projekto kūrybinės komandos nariai.

  Renginio metu buvo išsiaiškinta projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos išgryninta pokyčio projekto tema, aprobuotas pokyčio projekto tikslas, aptarta LL3 pokyčio projekto vykdymo eigą, sugeneruoti pasiūlymai sėkmingam pokyčio projekto realizavimui. Renginyje dalyvavo lektorė Audronė Šarskuvienė, kuri ne tik vedė seminarą tema „Aktyvios pamokos samprata, požiūrių vertinimas, kaita ir aktualijos“, bet ir profesionaliai apibendrino darbo grupių įžvalgas.

  Pokyčio projektui keliamas tikslas: Aktyvaus mokymo(si) plėtra Rietavo savivaldybės mokyklose - padėti mokytojams suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, ugdytis pasitikėjimą savo asmeninėmis galiomis, atrasti mokymo(si) džiaugsmą kaip asmeninei egzistencijai svarbų gyvenimo elementą.

  Projekto metu bus realizuoti uždaviniai:

  • ugdoma pasidalytoji atsakomybė tarp mokytojo ir mokytojo, mokinio ir mokytojo;
  • ugdomas kūrybiškumas, keičiant įprastas veiklas pamokoje netradicinėmis;
  • ugdomas atkaklumas suvokiant, kad klaida irgi kelias į tobulėjimą;
  • sukurta Rietavo aktyvaus mokymosi akademija (RAMA).

  Vykdant pokyčio projektą (ir jam pasibaigus) tikimasi, kad mokytojai aktyviai bandys kitokias aktyvias pamokas, toliau taikys jiems tinkamas metodikas ir mokymo(si) būdus, tai gerins mokinių motyvaciją, pažangos ir pasiekimų rezultatus. Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija – tai nuolat veiklą plėtojanti aktyvių mokytojų grupė, kurios siekiamybė užtikrinti pozityvios kaitos, tobulėjimo, naujų mokymo(si) metodų, formų, būdų, aplinkos paiešką.

  Konferencijos metu vyko darbas grupėse, siekiant generuoti kūrybines idėjas ir jas taikyti projekto realizavimui. Konferencijos dalyviai diskutavo ir teikė įžvalgas tokiais klausimais:

  Kaip mokytojas gali pasidalinti atsakomybę su mokiniu pamokoje?

  Kaip galima mokyti(s) žaidžiant?

  Kaip galima paskatinti iniciatyvą mokyti(s)?

  Kaip mokymą paversti labiau netradiciniu?

  Kaip padidinti tarpdalykinę integraciją?

  Kaip galima pamatyti ir ugdyti kiekvieno mokinio galias?

  ----------------------------------------------

  KŪRYBINĖ KOMANDA PASIRENGĖ POKYČIO PROJEKTO STARTUI

  Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos septintoji konsultacija vyko 2018 m. spalio 12 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas.

  Konsultacijos paskirtis – pokyčio projekto temos galutinis formulavimas, tikslo išgryninimas, tikslinės grupės apibrėžimas ir vykdytojų parinkimas.

  Kūrybinė komanda apsisprendė, koks bus pokyčio projekto pavadinimas – Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija. Visiems kūrybinės komandos nariams pavadinimas atrodo labai dalykiškai, nusako projekto siekius, suponuoja pokyčio projekto tvarumą.

  Kūrybinė komanda nusprendė, kad pokyčio projekto veiklos startuoja nuo lapkričio mėnesio, todėl labai svarbu galutinai pasirengti startui. Aktyvių kitokių pamokų realizavimas projekto plotmėje bus vykdomas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos, Tverų gimnazijos ir Žadvainių pagrindinės mokyklos 5 - 8 klasėse. Visose trijose mokyklose suburtos mokytojų savanorių grupės po tris mokytojus, kodiniu pavadinimu RAMA (Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija) grupė, aktyvinsiančios pokyčio projekto veiklas. Numatoma, kad šios grupės rinksis į bendrus pasitarimus kartą per mėnesį, numatys konkrečias veiklas, dalinsis patirtimi, koreguos veiklas. Į pokyčio projekto veiklas ketina įsitraukti visi mokytojai, dirbantys su 5 - 8 klasėmis, visose trijose mokyklose  apie šešiasdešimt mokytojų.

  Artimiausias numatomas renginys, skelbiantis pokyčio projekto pradžią – konferencija „Aktyvi pamoka. Ar aš pasiruošęs?“ 2018 m. spalio 30 d., kurios metu Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos, Tvertų gimnazijos ir Žadvainių pagrindinės mokyklos mokytojai, vykdysiantys veiklas, galutinai formuluos pokyčio projekto tikslą ir uždavinius, gilins teorines žinias, numatys siekius ir galimus rezultatus.

  ----------------------------------------------

  Pokyčio projekto vienas iš sėkmės garantų - veiksmingi projekto vykdytojai

   

  Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos  konsultacija vyko 2018 m. rugsėjo 20 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas.

  Konsultacijos paskirtis – aptarti pokyčio projekto vykdymo mechanizmą.

  Siekiant sėkmingai įgyvendinti pokyčio projektą, būtina numatyti, kas vykdys projektą. Kūrybinė komanda išreiškė vieningą nuomonę, kad siekiant pokyčio projekto sėkmės, negali būti projekto vykdymas tarytum „primestas“ tam tikrai mokytojų grupei. Vertinant tai, kad siekiame projekte išbandyti ir įtvirtinti aktyvią kitokią pamoką, reikalinga mokytojų požiūrio kaita, tikėjimas sėkme ir veiklos prasmingumu.

  Aptarta, kad aktyvių kitokių pamokų realizavimas projekto plotmėje bus vykdomas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos, Tverų gimnazijos ir Žadvainių pagrindinės mokyklos 5 - 8 klasėse.

  Bendrai projektinei veiklai vykdyti numatoma suburti Rietavo savivaldybės aktyvių kitokių pamokų plėtotės veikla suinteresuotų mokytojų grupę, kurią galima būtų  Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija – RAMA. Ši grupė bendradarbiaus su mokyklų metodinėmis tarybomis, o tuo pačiu ir su metodinėmis grupėmis.

  Projekto vykdymo metu RAMA veikla turėtų būti pakankamai intensyvi, kad kiekvieną mėnesį būtų galima inicijuoti ir įsivertinti veiklas.

  Projektinių veiklų pradžiai 2018 m. spalio pabaigoje numatyta surengti Rietavo savivaldybės ugdymo institucijų bendruomenių konferenciją. Konferencijos metu ne tik bus pristatyta platesniam suinteresuotųjų ratui Projekto LL3 eiga savivaldybėje, bet bendras darbas leis konkretinti veiklos tikslus ir siekius. Suinteresuotos grupės išsakys lūkesčius, idėjas, atsakydami į klausimą – kuo aš galiu prisidėti prie veiklos sėkmės?

  Kita Rietavo kūrybinės komandos konsultacija numatyta  2018 m. spalio 12 d. 10 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

  ----------------------------------------------

  POKYČIO VIZIJOS REALIZAVIMUI – AIŠKESNĖ VEIKLOS KRYPTIS IR REALIZAVIMO GALIMYBĖS

   

  Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos  konsultacija vyko 2018 m. rugpjūčio 27 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas bei tyrėja dr. Jūratė Valuckienė.

  Konsultacijos paskirtis – analizuojamos pokyčio krypties tolesnis vertinimas, pasitelkiant tyrėjų pateiktą informaciją ir įžvalgas.

  Tyrėja dr. Jūratė Valuckienė apibendrino atlikto tyrimo rezultatus, pateikė savo įžvalgas, tyrėjų medžiagos, vykdant pokyčio projektą, panaudojimo galimybes. Tyrėja atkreipė dėmesį į tai, jog svarbu įvertinti, kuo Rietavo savivaldybės švietimo įstaigos išskirtinės – kur atsiskleidžia stiprybės, o kur būtina veiklą tobulinti. Lektorė atkreipė dėmesį į profesinio kapitalo vystymo svarbą.

  Plėtota diskusija, kurios išdava – bendras suvokimas, kad įšvietimo pokyčio kūrimas apima vizijos numatymą, visokeriopą įsitraukimą, pasiekimų galimybę per įvairialypį įsitraukimą, atsakomybės už švietimo būklę savo erdvėje prisiėmimą. Projekto pokytis turi būti apibrėžtos apimties, labai aiškiai išgryninant veiklos prasmę.

  Kūrybinė komanda konsultacijos metu galutinai nesuformulavo pokyčio projekto sampratos, tačiau laikomasi aktyvaus mokymo(si) mokytojams bendradarbiaujant krypties, aktualizuojant mokymo kitaip organizavimą, kada bendradarbiauja mokytojai, o visa tai teikia platesnes galimybes tolesnei mokinių pažangai. Rengiantis kitai konsultacijai susitarta pagilinti teorines žinias diskutuojamu klausimu, apgalvoti projekto tikslinę grupę.

  Kita Rietavo kūrybinės komandos konsultacija numatyta  2018 m. rugsėjo 20 d. 12 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

  ----------------------------------------------

  POKYČIO REALIZAVIMAS – PRINCIPŲ, VYKDYTOJŲ PAIEŠKA

   

  Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos  konsultacija vyko 2018 m. birželio 22 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas.

  Konsultacijos paskirtis – detalizuoti numatomų veiklų prasmę, išgryninti, ką ugdome, naudojant aktyvų mokymą(si), išskirti galimus pokyčio projekto realizatorius.

  Konsultacijos metu pateiktos mokinių ir mokytojų refleksijos apie aktyvias ugdymo kitaip dienas, pasidalinta įžvalgomis, kokie aspektai reikšmingiausi plėtojant aktyvųjį mokymą(si): bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas, komandinio darbo plėtra (mokinių ir mokytojų darbų ir atsakomybių dalijimasis), mokinių, tėvų įtraukimas į planavimą, pasirengimą, veiklų planavimas labai orientuotas į ugdymo tikslą, teorijos ir praktikos susiejimas, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas.

  Diskutuota ir bandyta išskirti pagrindinius projekte realizuojamų idėjų ir veiklų principus ir numatyti veikiančiuosius asmenis (grupes), potencialiai galinčius realizuoti projekto siekius. Galutiniai sprendimai nepriimti – būtina daugiau variantų apgalvoti, diskutuoti ir rasti geriausią sprendimą, tai numatyti pasiekti kitoje kūrybinės komandos konsultacijoje.

  Kūrybinė komanda nusprendė, kad bendras aktualios literatūros skaitymas yra naudingas ir pozityviai nuteikiantis procesas, todėl sutarta šią veiklą tęsti ir vasaros mėnesiais.

  Kita Rietavo kūrybinės komandos konsultacija numatyta  2018 m. rugpjūčio 27 d. 9 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

  ----------------------------------------------

  POKYČIO TEMOS AKTUALUMO VERTINIMAS IR POKYČIO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIZIJOS FORMAVIMAS

   

  Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos trečioji konsultacija vyko 2018 m. gegužės 24 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, savivaldybių grupės kuratorė Anelė Raugienė, komandą konsultavo projekto konsultantai Audrius Matiukas ir Sigita Jonaitienė.

  Konsultacijos paskirtis – pokyčio temos gryninimas ir aktualumo vertinimas, pokyčio projekto realaus įgyvendinimo vizijos formavimas.

  Konsultacijos metu plėtota diskusija ir vertintas gryninamos pokyčio projekto temos – aktyvus mokymas(is), mokymas kitaip – aktualumas. Kūrybinės komandos nariai dalijosi įžvalgomis iš bendrai skaitomos knygos Thomas l. Good, Jere Brophy „Kas vyksta klasėse“, aktualios mintys susietos su nagrinėjama tema. Daug dėmesio skirta sąvokų sampratai – aktyvus mokymas, metodai, ugdymas kitais, kitos erdvės, laikas, vertinimas ir t.t. aktualizuotas visos mokyklos bendruomenės sampratos keitimas, išreikšta, kad labai svarbus darbas su tėvais, jų švietimas (tradicinio ugdymo patirtis turi visi - aktyvūs , kitokie metodai gali kelti nerimą). Konsultacijos metu dėmesys skirtas ne tik gryninamos pokyčio projekto temos aktualumui, bet ir projekto siekių įgyvendinimo realumui įvertinti.

  Sutarta iki kitos konsultacijos įsivertinti ugdymo kitaip patirtis, apibendrinti ir išnagrinėti mokinių refleksijas bei lūkesčius.

  Kūrybinė komanda nusprendė, kad bendras aktualios literatūros skaitymas yra naudingas ir pozityviai nuteikiantis procesas, todėl sutarta šią veiklą tęsti ir vasaros mėnesiais.

  Kita Rietavo kūrybinės komandos konsultacija numatyta  2018 m. birželio 22 d. 11 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

  ----------------------------------------------

  APIBRĖŽTA POKYČIO PROJEKTO KRYPTIS – UGDYMO KITAIP POREIKIS

   

  Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos antroji konsultacija vyko 2018 m. balandžio 24 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, kurioje dalyvavo kūrybinės komandos nariai, komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas.

  Konsultacijos paskirtis – pokyčio temos gryninimas.

  Konsultacijos metu prisimintos pirmosios vienijančios temos:

  • Individualių mokinio poreikių atpažinimas ir pažangos fiksavimas;
  • Mokytojo motyvavimas keistis;
  • Kitoks ugdymo  procesas;
  • Pasitikėjimo, atsakomybės, susitarimo kultūra;
  • Neformalaus ugdymo sistema;
  • Tėvų į(si)traukimas;
  • Mokinių savijauta.

  Aptarta skaityta knyga, komandos nariai pateikė įžvalgas, susiedami su iškeltomis pokyčio krypčių idėjomis. Tolesnės diskusijos išdava: didžiausias dėmesys skiriamas pokyčio krypčiai – ugdymo kitaip realizavimas mokyklose. Kaip suprantame ugdymą kitaip, kokie tikslai, lūkesčiai, kokie metodai, erdvės, laikas, mokytojo noras keisti(s) ir daugybė kitų diskutuotinų klausimų.

  Susitarta gilintis į teorinį požiūrį, kas laikytina aktyvia pamoka, kas kitokia pamoka, išgryninti sąvokų sampratą. Nutarta pasitelkti diskusijai tėvus , mokytojus ir mokinius.

  Kita Rietavo kūrybinės komandos konsultacija numatyta  2018 m. gegužės 24 d. 9 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

  ----------------------------------------------

  PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ RIETAVO SAVIVALDYBĖS KŪRYBINĖ KOMANDA STARTUOJA – GENERUOJA IDĖJAS POKYČIUI

   

  Projekto „Lyderių laikas 3“ Rietavo savivaldybės kūrybinės komandos pirmoji konsultacija vyko 2018m. kovo 23 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

  Komandą konsultavo projekto konsultantas Audrius Matiukas, vadybos konsultavimo įmonės “Primum Esse” konsultantas, Lyderių laiko konsultantas.

  Konsultacijos paskirtis - kūrybinės komandos narių susipažinimas, gilesnis projekto esmės ir struktūros supratimas, susitarimas dėl bendrų siekių, veikimo viena kryptimi. Konsultacijos metu pristatytas projekto siekiamas rezultatas – kiekviena projekte dalyvaujanti savivaldybė parengia ir įgyvendina į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą pokyčio projektą. Įvardinti pokyčio projekto kūrimo ir įgyvendinimo etapai:

  Problemos identifikavimas (2 mėn.)

  Situacijos analizė ir veiklos planavimas (4 mėn.)

  Pokyčio projekto įgyvendinimas (9 mėn.)

  Pokyčio projekto vertinimas (3 mėn.)

  Pokyčio projekto tvarumo planavimas (2 mėn.

  Konsultacijos metu buvo aptartos kiekvieno kūrybinės grupės nario idėjos. Generuotos idėjos, kokias aktualiausias problemas reikėtų spręsti Rietavo savivaldybės švietimo procese. Siekta išgryninti aktualiausias idėjas, analizuotos galimybės veikti diskutuojamomis kryptimis.

  Susitarta, kad visa kūrybinė grupė skaito Thomas l. Good, Jere Brophy „Kas vyksta klasėse“, pasirengia diskutuoti ir aptarti atskirus leidinio skyrius.

  Kitas kūrybinės grupės susitikimas numatytas 2018 m. balandžio 24 d. 11 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

  ----------------------------------------------

  PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ĮŽANGINIS RENGINYS RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

   

  Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje 2017 m. kovo 7 d. įvyko projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys Rietavo savivaldybėje. Į renginį, skirtą projekto galimybių ir iššūkių pristatymui, atvyko Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų administracijų atstovai, mokytojai, mokiniai, tėvų atstovai, Rietavo savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai.

  Visus susirinkusiuosius pasveikino ir sėkmės linkėjo Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija Rėkašienė. Savo kalboje ji išreiškė nuostatą, kad veiklą projekte reikia vertinti kaip galimybę visiems švietimo sėkme suinteresuotiesiems veikti ir atrasti.

  Sveikinimo kalbą tarė ir patirtimi projekte „Lyderių laikas 2“ pasidalijo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyresnioji specialistė Regina Pocienė

  Renginio pirmoji dalis buvo skirta projekto „Lyderių laikas 3“ galimybių atskleidimui, lyderystės visose veiklose svarbai, daugiapusio naudingumo analizei. Projektą pristatė projekto vadovė Rasa Šnipienė, linkėjo sėkmės, drąsino ateičiai.

  Konsultantas Audrius Matiukas apjungė visus renginio dalyvius aktyviai diskusijai „Rietavo savivaldybė – apie kokią ateitį svajojame?”. O svajonės tikrai įkvepiančios… Ir smagus tikėjimas – mums tikrai pasiseks.

  Projekto tyrėjas Sigitas Balčiūnas apibendrino tyrėjų įžvalgas – pateikė švietimo Rietavo savivaldybėje situacijos vertinimą, duomenų analizę, planuojamus tyrimus.

  Taigi, projektas prasideda – džiaugiamės galimybėmis tobulėti ir tobulinti.

  Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos informacija

  ----------------------------------------------

  Pranešimas spaudai

  2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

  Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose.

  „Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.

  Trečiajame projekto etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Visos savivaldybės suskirstytos į tris srautus.

  Pirmajam trečiojo etapo srautui priklausančios Pietų Lietuvos savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto temas, įsibėgėjo ir kitos veiklos.

  Nuo 2018 m. kovo mėn. startuoja antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių, Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono – savivaldybės.

  Siekiami rezultatai

  1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.

  2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt.

  3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje dalyvaus 600,  o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos.

  PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“

  2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

  Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose.

  „Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.

  Trečiajame projekto etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Visos savivaldybės suskirstytos į tris srautus.

  Pirmajam trečiojo etapo srautui priklausančios Pietų Lietuvos savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto temas, įsibėgėjo ir kitos veiklos.

  Nuo 2018 m. kovo mėn. startuoja antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių, Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono – savivaldybės.

  Siekiami rezultatai

  1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.

  2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt.

  3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje dalyvaus 600,  o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos

  „Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybėms

  • Konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą.

  • Mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose. Paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų kiekvienai savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje. Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“ metu sukurtais tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentais. Visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis interneto svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Švietimo lyderystės bibliotekos formavimas kiekvienoje savivaldybėje.

  Rietavo savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja Alma Lengvenienė, el. p. a.lengveniene@gmail.com

  Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje  www.lyderiulaikas.smm.lt

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-19 09:06:58

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.