Rietavo savivaldybė - Korupcijos prevencija

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Pradžia > Korupcijos prevencija
Versija spausdinimui
Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliančių grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiančių socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, mažinančių ekonomikos augimą, keliančių pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Todėl daugelis pasaulio valstybių, įskaitant Lietuvą, aktyviai kovoja su korupcija.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. 

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas. 

ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus

Rietavo savivaldybė pasisako prieš kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą, tarnybos paslapties atskleidimą, komercinės paslapties atskleidimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Į antikorupcinės programos įgyvendinimą būtina įtraukti ir gyventojus. Jie geriausiai žino, kurios sritys ar lygmenys yra labiausiai korumpuoti. Visuomenei turi būti suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus, todėl raginame Jus pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, veiksmus, kurie sudarytų tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo sudėtį, nederamą ar nemandagų ir neteisišką Savivaldybės darbuotojų elgesį su Jumis.

Informuoti gali kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jeigu asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu.

Gauta informacija neskelbiama viešai, neperduodama pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims, yra užtikrinamas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas. 

Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12).

Gauta informacija registruojama įstaigos nustatyta tvarka ir nagrinėjama Antikorupcijos komisijos posėdžio metu. Išnagrinėjus pateiktą informaciją, apie priimtus sprendimus per 20 darbo dienų informuojamas pranešėjas. Asmuo, pateikęs pranešimą, bet nenurodęs savo vardo, pavardės, telefono numerio, el. pašto ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą, apie priimtus sprendimus nebus informuojamas. 

Konfidencialiai ir anonimiškai informuoti galima:

kreipiantis tiesiogiai į Savivaldybės merą, Antikorupcinę komisiją, Laisvės a. 3, Rietavas;

raštu pateikiant pranešimą Rietavo savivaldybės merui arba Antikorupcijos komisijai, Laisvės a. 3, Rietavas;

telefonais: (8 448) 73 201, 73 200, 73 233;

faksu (8 448) 73 222 (visą parą);

elektroniniu paštu savivaldybe@rietavas.lt.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);

faksu (8 5) 266 3307;

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti

Informuojame, kad asmenims, pateikusiems vertingos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, atlyginama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ nustatyta tvarka. 

Įsakymas dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Antikorupcijos komisija

Komisijos sudėtis patvirtinta Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T1-64 „Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“:

Vilija Razmienė  – Tarybos narė (komisijos pirmininkė)
Regina Litvinienė – bendruomenės atstovė
Alfredas Mockus – Tarybos narys
Audrius Pinikas – bendruomenės atstovas (Rietavo m. Palangos seniūnaitijos seniūnaitis)
Virgilijus Ruškys – Tarybos narys
Augustas Šlimas – Tarybos narys

 

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatai 

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdžių darbotvarkės ir nutarimai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

2015 metai         

2014 metai

Korupcijos prevencijos programos

Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa

Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programa

Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programa

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaitos  

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita

Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metų ataskaita

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaita

Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo 2018 metų ataskaita

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaita

Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos įgyvendinimo 2017 metų ataskaita

Rietavo savivaldybės 2016 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita

Rietavo savivaldybės 2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita

Rietavo savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės 2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2019 m.

Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2018 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2017 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2016 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2015 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2014 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2013 m.

Korupcijos rizikos analizė

2016-12-19 „Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo“

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Rietavo savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo aprašas

2017 metais

2016 metais

-----------------------------------------

Privatūs interesai

Informacijos apie asmenį surinkimas

Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Rietavo savivaldybės įstaigoje arba įmonėje, pateikimo

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Rietavo savivaldybė dalyvauja administracinio-finansinio valdymo ir korupcijos mažinimo ir prevencijos projekte „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“, projekto kodas NR. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011.

Rietavo savivaldybė dalyvauja projekte pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

PLAČIAU

2017 m. sausio 19 d. dalyvauta projekto „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio – finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ baigiamojoje konferencijoje

APVALAUS STALO KONFERENCIJA  „KORUPCIJOS PREVENCIJA RIETAVO SAVIVALDYBĖJE.  AR GALIME KAŽKĄ PAKEISTI? FAKTAI, SPRENDIMAI, ĮŽVALGOS“

2015-11-06 Susitikimas su „Transparency internacional“ Lietuvos skyriaus atstovu

Sociologiniai tyrimai

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2019 metai)

Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2019 metai)

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2018 metai)

Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2018 metai)

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2017 metai)

Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2017 metai)

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2016 metai)

Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2016 metai)

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2015 metai)

Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2015 metai)

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2014 metai)

Apklausos apie gyventojų apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje rezultatai (2013 metai)

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

Naudingos nuorodos

Privačių interesų deklaravimas http://www.vtek.lt/index.php/deklaravimas

Tarnybinės etikos patarėjas http://www.vtek.lt/patarejas/

Lietuvos korupcijos žemėlapis http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/

Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnyba www.stt.lt

Jūratė Šedvilaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja, atsakinga už korupcijos prevenciją, tel. (8 448) 73 233, mob. 8 620  60 771; el. p. jurate.sedvilaite@rietavas.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 14:10:58

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.